bih.button.backtotop.text
Package Name  

โปรแกรมผสมผสานเพื่อการดูแลรักษาสิว

Package ID  

VTLR05

 
5,500 THB
 
5,500 THB

Approximate cost in

 • การฝังเข็มเพื่อการดูแลผิวและความงาม 1 ครั้ง
 • Anti Aging Facial Program 1 ครั้ง                                                     

การฝังเข็มเพื่อการดูแลผิวและความงาม

การฝังเข็ม คือศาสตร์หนึ่งในแพทย์แผนจีน เป็นวิธีการรักษาโรคฟื้นฟูสุขภาพส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
 

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฝังเข็ม

 1. การฝังเข็มเป็นการรักษาที่เป็นลักษณะที่เป็นหัตถการ ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ป่วย
 2. รับประทานอาหารให้พอเหมาะ ควรรับประทานอาหารก่อนประมาณ 1-2 ชม. และไม่ควรรับประทานอาหารจนอิ่มมากจนเกินไป
 3. ควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สะดวกสบาย ไม่แน่นหรืออึดอัดเกินไป,หากมีการตั้งครรภ์,ติดเครื่องกระตุ้นหัวใจ,เป็นโรคความดัน,โรคหัวใจ,ทานยาละลายลิ่มเลือดให้แจ้งแพทย์ก่อนเข้ารับการรักษา        


Anti Aging Facial Program 

เป็นการใช้เทคโนโลยีมาช่วยทำความสะอาดผิวอย่างล้ำลึก ผลัดเซลล์ผิวเสีย ฟื้นบำรุงผิวโดยการผลักวิตามินลงสู่ผิวชั้นใน มาร์คหน้าเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นหรือขับสารพิษออกจากผิว และขั้นตอนสุดท้ายเป็นการบำบัดเซลล์ด้วยเลเซอร์ความเข้มข้นต่ำ   

เงื่อนไขในการใช้บริการ
 1.  รับบริการได้ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ชั้น 10 อาคาร BI Tower
 2. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการเรียกเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้
 3. แพ็กเกจนี้เป็นบริการเหมาจ่าย ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากไม่สามารถเข้ารับการตรวจในบางรายการได้
 4. ไวทัลไลฟ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
 5. ราคาดังกล่าวถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึง 31 มีนาคม 2564 เท่านั้น
 6. กรุณาทำนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร. 02-066-8899 หรืออีเมล [email protected]
 
Package Name : 

โปรแกรมผสมผสานเพื่อการดูแลรักษาสิว

Package ID : 

VTLR05

5,500 THB
Regular Price

Approximate cost in :

การฝังเข็มเพื่อการดูแลผิวและความงาม

การฝังเข็ม คือศาสตร์หนึ่งในแพทย์แผนจีน เป็นวิธีการรักษาโรคฟื้นฟูสุขภาพส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
 

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฝังเข็ม

 1. การฝังเข็มเป็นการรักษาที่เป็นลักษณะที่เป็นหัตถการ ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ป่วย
 2. รับประทานอาหารให้พอเหมาะ ควรรับประทานอาหารก่อนประมาณ 1-2 ชม. และไม่ควรรับประทานอาหารจนอิ่มมากจนเกินไป
 3. ควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สะดวกสบาย ไม่แน่นหรืออึดอัดเกินไป,หากมีการตั้งครรภ์,ติดเครื่องกระตุ้นหัวใจ,เป็นโรคความดัน,โรคหัวใจ,ทานยาละลายลิ่มเลือดให้แจ้งแพทย์ก่อนเข้ารับการรักษา        


Anti Aging Facial Program 

เป็นการใช้เทคโนโลยีมาช่วยทำความสะอาดผิวอย่างล้ำลึก ผลัดเซลล์ผิวเสีย ฟื้นบำรุงผิวโดยการผลักวิตามินลงสู่ผิวชั้นใน มาร์คหน้าเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นหรือขับสารพิษออกจากผิว และขั้นตอนสุดท้ายเป็นการบำบัดเซลล์ด้วยเลเซอร์ความเข้มข้นต่ำ 
 • การฝังเข็มเพื่อการดูแลผิวและความงาม 1 ครั้ง
 • Anti Aging Facial Program 1 ครั้ง                                                     
 

เงื่อนไขในการใช้บริการ
 1.  รับบริการได้ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ชั้น 10 อาคาร BI Tower
 2. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการเรียกเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้
 3. แพ็กเกจนี้เป็นบริการเหมาจ่าย ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากไม่สามารถเข้ารับการตรวจในบางรายการได้
 4. ไวทัลไลฟ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
 5. ราคาดังกล่าวถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึง 31 มีนาคม 2564 เท่านั้น
 6. กรุณาทำนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร. 02-066-8899 หรืออีเมล [email protected]