การฉีดซีเมนต์เสริมกระดูก สำหรับกระดูกสันหลังหักยุบ

การฉีดซีเมนต์เสริมกระดูก กระดูกสันหลังยุบ คืออะไรการฉีดซีเมนต์เสริมกระดูก กระดูกสันหลังยุบรักษา อาการการฉีดซีเมนต์เสริมกระดูก กระดูกสันหลังยุบ วิธีการ

 

โรคกระดูกสันหลังหักยุบ เกิดจากผู้สูงอายุที่เมื่อมีอายุมากขึ้นกระดูกก็จะบางลงและเปราะหักง่าย เมื่อมีการสะดุดล้มธรรมดาก็อาจทำให้กระดูกสันหลังยุบได้

 

สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์

อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 20
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

ติดต่อสอบถามและทำการนัดหมายแพทย์

IMG
IMG
IMG
IMG

Rating Score: of 10, Total Vote: