6 ท่าบริหาร พิชิตข้อเข้าเสื่อม

joint-full-1.jpg

 

โรคข้อเข่าเสื่อม มักจะเกิดกับผู้สูงอายุ เราสามารถแนะนำท่านด้วยการออกกำลังกายง่ายๆในท่าบริหาร 6 ท่านี้ เพื่อป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 20
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

ติดต่อสอบถามและทำการนัดหมายแพทย์

โทรศัพท์: 0 2667 9568 0 2667 9569
โทรสาร: 0 2667 9570