สธ.ชมระบบป้องกันโรคเมอร์ส 'รพ.บำรุงราษฎร์'

กระทรวงสาธารณสุข ชื่นชมการป้องกันโรคเมอร์สของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พร้อมกำชับให้ไทยเฝ้าระวังโรคต่อไป เนื่องจากเป็นศูนย์กลางการเดินทางของภูมิภาค
ศาสตราจารย์นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมระบบการจัดการป้องกันโรคเมอร์ส ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ หลังพบว่า มีการควบคุม และป้องกันโรคอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่จุดรับผู้ป่วย และมีห้องแยกโรค 

ชมคลิปข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้ที่ สธ.ชมระบบป้องกันโรคเมอร์ส 'รพ.บำรุงราษฎร์'
ที่มา: VoiceTV


ศูนย์รักษาโรค
Procedures & Tests

Clinics & Centers