bih.button.backtotop.text

รมว.สาธารณสุขเยี่ยมรพ.บำรุงราษฎร์ชื่นชมระบบบริหารจัดการไวรัสเมอร์สมีประสิทธิภาพ

11 กรกฎาคม 2558

นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วยคณะเข้าเยี่ยมโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พร้อมรับฟังการรายงานสรุประบบการบริหารจัดการโรคไวรัสเมอร์สของโรงพยาบาลฯ โดยมี ร.ท. นพ. นำ ตันธุวนิตย์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ ให้การต้อนรับ

วันนี้ (9ก.ค.58) นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข นพ. โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค, น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, นพ. ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ พญ. จริยา แสงสัจจา ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร เข้าเยี่ยมโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พร้อมรับฟังการรายงานสรุประบบการบริหารจัดการโรคไวรัสเมอร์สของโรงพยาบาลฯ โดยมี ร.ท. นพ. นำ ตันธุวนิตย์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ ให้การต้อนรับ โดยคณะฯ ได้เยี่ยมชมมาตรการและคลินิกตรวจคัดกรองพิเศษ ซึ่งได้ให้ความสนใจและสอบถามในขั้นตอนต่าง ๆ อย่างละเอียด พร้อมการสาธิตขั้นตอนตามมาตรการที่เคร่งครัดในกรณีมีผู้ป่วยต้องสงสัยเข้ามาโรงพยาบาลฯ
    Scroll for more