[Smart News] รายงานพิเศษการคัดกรองผู้ป่วยและการป้องกันการแพร่ระบาด MERS

25 มิถุนายน 2558

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้ใช้แผนการรับมือกับไวรัสเมอร์สตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข องค์การอนามัยโลก (WHO) และหน่วยควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกา (CDC) มาโดยตลอด

รายงานพิเศษ- โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้ใช้แผนการรับมือกับไวรัสเมอร์สตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข องค์การอนามัยโลก (WHO) และหน่วยควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกา (CDC) มาโดยตลอดโดยใช้มาตรการการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อแพร่ระบาดขั้นสูงสุดที่มิใช่เพียงไวรัสเมอร์สเท่านั้น

ชมวิดีโอได้ที่ "รายงานพิเศษ:สถานพยาบาลกับแผนสกัดไวรัสเมอร์ส"

ที่มา: True4You, "Smart News"

แพ็คเกจที่เกี่ยวข้อง