bih.button.backtotop.text

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เชี่ยวชาญครบวงจร มาตรฐานรพ.นานาชาติยอดเยี่ยม

10 พฤศจิกายน 2558

บำรุงราษฎร์” ตอบโจทย์การรักษารอบด้าน ผุดคลีนิกผู้สูงอายุ-สร้างศูนย์ฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยสร้างบุคคลากรเชี่ยวชาญการรักษาทั้งระบบซิวรางวัลรพ.นานาชาติยอดเยี่ยม

bi-news01.jpg
 

 

ผู้อำนวยการด้านบริหาร และผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวถึงการเลือกวิธีรักษาอาการเจ็บป่วยไว้ว่า ผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งคาดว่าในปี 2583 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี ถึง 20 ล้านคน และโดยเฉลี่ยแต่ละคนต้องดำรงชีวิตต่ออีก 20-30 ปี หรือ 1 ใน 3 ของชีวิต ดังนั้น ควรเลือกรักษากับสถานพยาบาลที่ให้การรักษาแบบครอบคลุมทั้งระบบเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการรักษาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ให้ความสำคัญ และเปิด “คลินิกสุขภาพผู้สูงอายุนิวไลฟ์” เพื่อรองรับการรักษาในจุดนี้โดยเฉพาะ

 

  newlife-01.jpg

 
 

คลินิกสุขภาพผู้สูงอายุนิวไลฟ์ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการรักษาแบบองค์รวมแก่ผู้สูงอายุ ตั้งแต่การดูแลสุขภาพทั่วไป ให้คำปรึกษาเฉพาะทางที่เกี่ยวกับโรคเรื้อรังต่าง ๆ อย่างเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคที่เกี่ยวข้องกับอายุที่เพิ่มขึ้น เช่น โรคพาร์กินสัน สมองเสื่อม กระดูกพรุน ข้อเสื่อม ปัญหาในการควบคุมการขับถ่าย การทรงตัว การเคลื่อนไหว รวมถึงปัญหาทางด้านโภชนาการ เบื่ออาหาร น้ำหนักลดจน ตลอดจนการดูแลเชิงป้องกัน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางการบริการ
 

กล่าวได้ว่านับตั้งแต่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เปิดบริการในปี พ.ศ.2523 ถึงวันนี้ การพัฒนาในทุกด้านอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์กลายเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
และเว็บไซต์ www.ontoplists.com ยังยกย่องให้โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็น โรงพยาบาลอันดับที่ 9 จาก 10 อันดับโรงพยาบาลที่ให้การรักษาดีที่สุดโนโลก (Top 10 Hospitals In The World) เมื่อต้นปี 2558
  

 

อ่านข่าวฉบับเต็มได้ที่ TNN24  : โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เชี่ยวชาญครบวงจรซิวรางวัลรพ.นานาชาติยอดเยี่ยม

 

 

 

    Scroll for more