อีกหนึ่งความเชื่อมั่นล่าสุด...บำรุงราษฎร์ : โรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของไทย ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านจริยธรรมการวิจัยฯ

สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาการวิจัยประจำสถาบันโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BI-IRB) ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับประเทศไทยและระดับสากลจาก NECAST และ SIDCER-FERCAP ซึ่งถือเป็นแห่งแรกของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พล.ต.หญิง พญ. เยาวนา ธนะพัฒน์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาการวิจัยประจำสถาบัน นพ. นำ ตันธุวนิตย์ ผู้อำนวยการด้านบริหารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะทำงาน เข้าร่วมในพิธีรับมอบการรับรองมาตรฐานฯ ดังกล่าว ในการประชุมนานาชาติ The 16th FERCAP International Conference "Toward Research Ethics Harmonization in Asia and the Western Pacific" ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาการวิจัยประจำสถาบันโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BI-IRB) ยังเป็นแห่งแรกของภาคเอกชนในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน การพิจารณาโครงการวิจัยด้านคลินิกจากองค์การอาหารและยา ประเทศไทย อีกด้วย


IMG


IMG


IMG


IMG
ศูนย์รักษาโรค
Procedures & Tests

Clinics & Centers