bih.button.backtotop.text

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เข้ารับรางวัลความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจากหอการค้าอเมริกัน 2560

22 พฤศจิกายน 2560

อีกหนึ่งบทพิสูจน์ในความใส่ใจต่อสังคมเสมอมา นับเป็นปีที่ 5 ต่อเนื่องกันที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม ระดับทอง AMCHAM CSR Excellence Award 2017 ที่หอการค้าอเมริกันในไทย

ได้มอบให้ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ โครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชนทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัด

โดยมี รศ. นพ. สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี นำคณะผู้บริหารและคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้าน CSR เข้ารับรางวัลจาก มร. เกล็น เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย (21 พ.ย. 2560 โรงแรมแชงกรีล่า)

amcham-csr-award-2017-1.JPG

amcham-csr-award-2017-2.JPG

amcham-csr-award-2017-3.JPG

amcham-csr-award-2017-4.JPG
    Scroll for more