bih.button.backtotop.text

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เข้ารับรางวัลความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจากหอการค้าอเมริกัน 2558

25 พฤศจิกายน 2558

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โครงการ “รักษ์ใจไทย” เข้ารับรางวัลองค์กรยอดเยี่ยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2558 ซึ่งจัดโดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) ในฐานะที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่อง

ขอแสดงความยินดีกับบริษัทต่างๆ ที่ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจากหอการค้าอเมริกันในปีนี้ เราทุกคนที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ถือเป็นเกียรติอย่างสูงที่เป็นหนึ่งในผู้ได้รับรางวัล และที่สำคัญยิ่งกว่าคือการยอมรับจากสังคมในความพยายามอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยของพวกเราที่จะร่วมสร้างสังคมไทยที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและสุขภาพดียิ่งขึ้น

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โครงการ “รักษ์ใจไทย” เข้ารับรางวัลองค์กรยอดเยี่ยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2558

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ถือเป็นเกียรติอย่างสูงที่เป็นหนึ่งในผู้ได้รับรางวัล

หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) ในฐานะที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่อง

รางวัลความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจากหอการค้าอเมริกัน 
    Scroll for more