โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลเอกชลผ่านการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลเอกชล
เมื่อเร็วๆ นี้คุณนภัส เปาโรหิตย์ (กลาง) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และคณะ เข้ามอบดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณพจนา มาโนช (ซ้าย) และนพ.สานิตย์ ชากฤษณ์ (ที่สองจากซ้าย) รวมถึงคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลเอกชล ในโอกาสที่โรงพยาบาลเอกชลผ่านการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล Joint Commission International Accreditation (JCIA) โดยโรงพยาบาลเอกชลเป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลพันธมิตรของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่มุ่งเน้นให้บริการทางการแพทย์ด้วยมาตรฐานสูงสุดในด้านความปลอดภัย และคุณภาพของการบริการศูนย์รักษาโรค
Procedures & Tests

Clinics & Centers