bih.button.backtotop.text

บทความสุขภาพบำรุงราษฎร์

ตัวคัดกรองที่เลือก: ทั้งหมด

ประเภท : ทั้งหมด

ล้างทั้งหมด

พ.ย. 30 2563

เลือกทานอย่างไร เหมาะสมกับเรามากที่สุด?

เลือกทานอย่างไร จึงเหมาะสมกับเรา? ให้นักกำหนดอาหารช่วยวางแผนโภชนาการ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไป ที่ต้องการมีสุขภาพดี หรือช่วยบรรเทาหรือรักษาอาการของโรค

Read More
พ.ย. 20 2563

ปลอดภัยแน่ ถ้ารู้วิธีรับมือกับภาวะฉุกเฉินในผู้ป่วยเบาหวาน

ภาวะฉุกเฉินที่เกิดเฉพาะเจาะจงในผู้ที่เป็นเบาหวาน คือ ภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำหรือสูงเกินกว่าค่าที่กำหนดซึ่งอาจเป็นอันตรายได้ ต้องได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีดังนี้

Read More
ก.ย. 24 2563

ลบทุกความกลัวในเรื่องแผล

ทำความรู้จักศูนย์รักษาแผลแบบองค์รวมโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการโดยทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพและทีมพยาบาลผู้มีความชำนาญการในเรื่องการรักษาแผลโดยเฉพาะ

Read More
ก.ย. 21 2563

3 เหตุผลทำไมต้องตรวจหาเบาหวาน

โรคเบาหวานเป็นภัยเงียบ อาจไม่แสดงอาการ นั่นไม่ได้หมายความว่าไม่เป็นเบาหวาน หรืออาจมีอาการที่ไม่ควรละเลย เช่น ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน ปัสสาวะมีมดมาตอม กระหายน้ำบ่อย ตามัวมองไม่ชัด เป็นแผลหายช้า ควรได้รับการตรวจคัดกรองว่าเป็นเบาหวานหรือไม่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

Read More
ก.ค. 30 2563

เช็กก่อน...คุณมีความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานหรือไม่

เบาหวานเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคตา โรคของระบบประสาท รวมถึงโรคของหลอดเลือดส่วนปลาย เป็นต้น ดังนั้นการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานจึงมีความจำเป็น เพื่อเป็นการป้องกันหรือรักษาโรคตั้งแต่ระยะแรก ๆ ที่ยังไม่มีภาวะแทรกซ้อน

Read More
เม.ย. 20 2563

แนวทางการเลือกอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน สำหรับสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19

ผู้ป่วยเบาหวานจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในช่วง Covid-19 พบกับคำแนะนำจากโภชนากรเกี่ยวกับอาหารที่เหมาะสม และที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานค่ะ

Read More
ธ.ค. 26 2562

โรคเบาหวาน… ดูแลตัวเองอย่างไรในยามเจ็บป่วย เดินทางและช่วงเวลาเทศกาล

ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรดูแลตัวเองเป็นพิเศษในยามเจ็บป่วย ระหว่างเดินทางหรือกินเลี้ยงในช่วงเทศกาลด้วยกลยุทธ์ง่าย ๆ เพียงอาศัยการวางแผนล่วงหน้าและความระมัดระวังในการดูแลตัวเองให้มากขึ้น

Read More
ธ.ค. 26 2562

โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากความผิดปกติของกระบวนการเมตาบอลิซึมที่พบได้บ่อย เนื่องจากตับอ่อนหลั่งอินซูลินลดลงร่วมกับอินซูลินออกฤทธิ์ได้น้อยลง

Read More
ต.ค. 07 2559

โรคเบาหวาน เรื่องไม่หวานอย่างที่คิด

โรคเบาหวานเป็นอีกหนึ่งโรคเรื้อรังอันตรายที่พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทุกปี เป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง ทำให้ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานได้ปกติ

Read More