bih.button.backtotop.text

บทความสุขภาพบำรุงราษฎร์

ตัวคัดกรองที่เลือก: ทั้งหมด

ประเภท : ทั้งหมด

ล้างทั้งหมด

ก.ค. 30 2563

เช็กก่อน...คุณมีความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานหรือไม่

เบาหวานเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคตา โรคของระบบประสาท รวมถึงโรคของหลอดเลือดส่วนปลาย เป็นต้น ดังนั้นการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานจึงมีความจำเป็น เพื่อเป็นการป้องกันหรือรักษาโรคตั้งแต่ระยะแรก ๆ ที่ยังไม่มีภาวะแทรกซ้อน

Read More
เม.ย. 20 2563

แนวทางการเลือกอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน สำหรับสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19

ผู้ป่วยเบาหวานจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในช่วง Covid-19 พบกับคำแนะนำจากโภชนากรเกี่ยวกับอาหารที่เหมาะสม และที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานค่ะ

Read More
ธ.ค. 26 2562

โรคเบาหวาน… ดูแลตัวเองอย่างไรในยามเจ็บป่วย เดินทางและช่วงเวลาเทศกาล

ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรดูแลตัวเองเป็นพิเศษในยามเจ็บป่วย ระหว่างเดินทางหรือกินเลี้ยงในช่วงเทศกาลด้วยกลยุทธ์ง่าย ๆ เพียงอาศัยการวางแผนล่วงหน้าและความระมัดระวังในการดูแลตัวเองให้มากขึ้น

Read More
ธ.ค. 26 2562

โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากความผิดปกติของกระบวนการเมตาบอลิซึมที่พบได้บ่อย เนื่องจากตับอ่อนหลั่งอินซูลินลดลงร่วมกับอินซูลินออกฤทธิ์ได้น้อยลง

Read More
มิ.ย. 18 2562

รู้ทันโรคไตมีชัยไปกว่าครึ่ง

โรคไตเรื้อรัง คือ สภาวะที่ไตถูกทำลาย มีผลทำให้ความสามารถของไตในการทำงานลดลง เช่น การรักษาสมดุลของเหลวในร่างกาย การควบคุมน้ำและแร่ธาตุต่างๆ ในเลือด การกำจัดของเสียออกจากเลือด การกำจัดยาและพิษออกจากร่างกาย การหลั่งฮอร์โมนเข้าสู่กระแสเลือด เป็นต้น

Read More
ต.ค. 07 2559

โรคเบาหวาน เรื่องไม่หวานอย่างที่คิด

โรคเบาหวานเป็นอีกหนึ่งโรคเรื้อรังอันตรายที่พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทุกปี เป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง ทำให้ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานได้ปกติ

Read More
ก.ย. 19 2559

รู้ทันและป้องกันโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานเป็นอีกหนึ่งโรคที่มักพบร่วมกันกับโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งในประเทศไทย พบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี

Read More
พ.ค. 12 2559

เบาหวาน เรื่องหวานๆ ที่ไม่ควรเสี่ยง

เบาหวาน โรคที่ไม่หวานสมชื่อ เพราะเมื่อเป็นแล้วจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคตา โรคของระบบประสาท

Read More
ม.ค. 18 2559

Health Briefs - โรคเบาหวาน

ครั้งหนึ่งนักวิจัยเคยเชื่อว่ามวลกายที่มากกว่าจะช่วยปกป้องกระดูกได้ แต่ความจริงก็คือ ผู้ที่มีน้ำหนักเกินรวมถึงผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 นั้นกลับมีความเสี่ยงต่อการที่กระดูกจะแตกหักได้มากกว่าคนผอมเสียอีก

Read More