bih.button.backtotop.text

บทความสุขภาพบำรุงราษฎร์

ตัวคัดกรองที่เลือก: ทั้งหมด

ประเภท : ทั้งหมด

ล้างทั้งหมด

มี.ค. 09 2560

วิ่งมาราธอน...เตรียมพร้อมร่างกายก่อนสตาร์ท

การวิ่งออกกำลังกายมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการวิ่งประเภทใด ต้องเตรียมตัวให้พร้อมทุกครั้งเสมอ

Read More
ม.ค. 18 2559

วิ่งระยะไกล ร่างกายต้องพร้อม

กระแสของการวิ่งออกกำลังกายยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและดูเหมือนจะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ละเดือนมีรายการวิ่งมากมายให้คนรักการวิ่งได้เลือกเข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็นการเดิน-วิ่งระยะสั้น หรือที่มักเรียกกันว่า Fun Run ซึ่งส่วนใหญ่จะมีระยะทางประมาณ 2-3 กิโลเมตร, 5 กิโลเมตร, มินิมาราธอน (10.5 กิโลเมตร), ฮาล์ฟมาราธอน (21 กิโลเมตร) หรือการวิ่งมาราธอน ซึ่งเป็นระยะมาตรฐานที่ใช้ในการแข่งขันระดับนานาชาติมีระยะทางอย่างเป็นทางการอยู่ที่ 42.195 กิโลเมตร

Read More