bih.button.backtotop.text

บทความสุขภาพบำรุงราษฎร์

ตัวคัดกรองที่เลือก: ทั้งหมด

ประเภท : ทั้งหมด

ล้างทั้งหมด

ทำความรู้จัก “รังสีรักษา” อีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาโรคมะเร็ง

รังสีรักษา คือการนำรังสีมาใช้รักษาโรค ได้แก่ โรคมะเร็ง และโรคอื่นๆ เช่น โรคเนื้องอก แผลเป็นคีลอยด์ ซึ่งรังสีที่ใช้ในการรักษาโรค

อ่านเพิ่มเติม

Targeted therapy ความหวังใหม่ของผู้ป่วยมะเร็งปอด

มะเร็งปอดเป็นหนึ่งในชนิดของโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุดทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ในจำนวนโรคมะเร็งทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม