bih.button.backtotop.text

บทความสุขภาพบำรุงราษฎร์

ตัวคัดกรองที่เลือก: ทั้งหมด

ประเภท : ทั้งหมด

ล้างทั้งหมด

มี.ค. 19 2563

เด็กป่วยหนักใครเหมาะสมจะดูแล

เด็กป่วยหนักใครเหมาะสมจะดูแล ชมคลิปวิดีโอสั้น ๆ ถึงความพร้อมของทีมแพทย์ผู้ป่วยหนักเด็กและทีมสหสาขาวิชาชีพใน PICU หรือ ICU สำหรับเด็กบำรุงราษฎร์

Read More
พ.ย. 11 2562

บำรุงราษฎร์…เราดูแลผู้ป่วยและบุคลากรของเราด้วยจิตวิญญาณของความเอื้ออาทร

วันนี้จึงนับเป็นวันที่พิเศษสุดอีกวันหนึ่งที่พวกเราทุกคนรู้สึกประทับใจในจิตวิญญาณของชาวบำรุงราษฎร์ที่มุ่งมั่นในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยทุกรายอย่างเอื้ออาทร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพี่น้องชาวบำรุงราษฎร์ของเราที่จะไม่มีวันทอดทิ้งกัน

Read More
ก.ย. 19 2562

สำคัญที่สุดคือ...Teamwork… ICU บำรุงราษฎร์

แผนกผู้ป่วยหนัก (Intensive Care Units หรือ ICU) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เผยกุญแจสำคัญของแผนก ‘บุคลากรที่มีความชำนาญในขั้นสูง’ และ ‘การทำงานร่วมกันเป็นทีมแบบสหวิชาชีพ’ ช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยหนักได้

Read More
ก.ย. 09 2562

มาทำความรู้จักเครื่องมือช่วยชีวิตผู้ป่วยหนักในห้อง ICU

แผนกผู้ป่วยวิกฤต(ICU) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและจำเป็นในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตทุกชนิด อาทิ เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ เครื่องช่วยหายใจชนิดต่างๆ เครื่องล้างไตแบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

Read More