bih.button.backtotop.text

บทความสุขภาพบำรุงราษฎร์

ตัวคัดกรองที่เลือก: ทั้งหมด

ประเภท : ทั้งหมด

ล้างทั้งหมด

การฉีดซีเมนต์เสริมกระดูก อีกหนึ่งทางเลือกในการแก้ปัญหาภาวะกระดูกสันหลังหักจากภาวะกระดูกพรุน

โรคกระดูกสันหลังหักจากภาวะกระดูกพรุนนับเป็นโรคที่พบได้บ่อยขึ้น ในยุดปัจจุบันจากการที่เรามีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยมากแล้วไม่ใช่ภาวะอันตราย แต่ควรรีบมาพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แท้จริง การรักษาหากเริ่มแต่เนิ่นๆ โอกาสรักษาหายโดยไม่ต้องผ่าตัดสูงมาก ในกรณีที่การผ่าตัดมีความจำเป็น การฉีดซีเมนต์เสริมกระดูกนับเป็นทางเลือกที่ประสบความสำเร็จสูงมาก และทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปมีคุณภาพชีวิตเหมือนเดิมได้อย่างรวดเร็ว

อ่านเพิ่มเติม

การฉีดซีเมนต์เสริมกระดูก สำหรับกระดูกสันหลังหักยุบ

โรคกระดูกสันหลังหักยุบ เกิดจากผู้สูงอายุที่เมื่อมีอายุมากขึ้นกระดูกก็จะบางลงและเปราะหักง่าย เมื่อมีการสะดุดล้มธรรมดาก็อาจทำให้กระดูกสันหลังยุบได้

อ่านเพิ่มเติม

การฉีดซีเมนต์เสริมกระดูกสำหรับกระดูกสันหลังหักยุบ

โรคกระดูกสันหลังหักยุบนั่นเองหมายถึงกระดูกสันหลังที่อยู่ๆ ก็หักยุบโดยไม่มีเหตุอันควร ซึ่งไม่ได้หมายรวมถึงกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ

อ่านเพิ่มเติม