bih.button.backtotop.text

บทความสุขภาพบำรุงราษฎร์

ตัวคัดกรองที่เลือก: ทั้งหมด

ประเภท : ทั้งหมด

ล้างทั้งหมด

เม.ย. 07 2560

การฉีดซีเมนต์เสริมกระดูก สำหรับกระดูกสันหลังหักยุบ

โรคกระดูกสันหลังหักยุบ เกิดจากผู้สูงอายุที่เมื่อมีอายุมากขึ้นกระดูกก็จะบางลงและเปราะหักง่าย เมื่อมีการสะดุดล้มธรรมดาก็อาจทำให้กระดูกสันหลังยุบได้

Read More
ก.ย. 28 2559

การฉีดซีเมนต์เสริมกระดูกสำหรับกระดูกสันหลังหักยุบ

โรคกระดูกสันหลังหักยุบนั่นเองหมายถึงกระดูกสันหลังที่อยู่ๆ ก็หักยุบโดยไม่มีเหตุอันควร ซึ่งไม่ได้หมายรวมถึงกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ

Read More