bih.button.backtotop.text

โพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ แค่ไหน…ต้องผ่าตัด

โพรงช่องกระดูกสันหลังตีบแคบ หรือ ภาวะช่องบรรจุไขสันหลังตีบแคบ สามารถทำให้ผู้ป่วยมีอาการ ปวด ชา มีความรู้สึกเสียว ที่บริเวณหลัง หรือ ขาเวลาเดินหรือนั่งนานๆได้ปกติแล้วภาวะโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบนี้ไม่แสดงอาการ  แต่ถ้าเป็นมากขึ้นถึงขั้นรุนแรง อาจทำให้เกิดกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง หรือสูญเสียการควบคุมการขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะ มาฟัง ผศ.พญ. กัณฐิกา วศินพงศ์วณิช ให้ความรู้กันค่ะ ว่า โพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ แค่ไหนควรเข้ารับการผ่าตัด


 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs