bih.button.backtotop.text

“อาสาบำรุงราษฎร์” ภารกิจจากใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย

04 พฤศจิกายน 2554

“อาสาบำรุงราษฎร์” ภารกิจจากใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย
ทุกสัปดาห์ หน่วยแพทย์ “อาสาบำรุงราษฎร์” มีกำหนดการออกหน่วยเพื่อตรวจสุขภาพให้กับชุมชนต่าง ๆ ที่ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งรวมถึงพื้นที่ของพนักงานของโรงพยาบาลฯ และครอบครัวที่ประสบภัยน้ำท่วมอีกด้วย “อาสาบำรุงราษฎร์” เป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะน้ำท่วม ซึ่งรวมถึงการมอบถุงยังชีพและสิ่งของ ตลอดจนการให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บในภาวะน้ำท่วมอีกด้วย

 

Update: 16 พฤศจิกายน 2554

อาสาบำรุงราษฎร์ช่วยฟื้นฟูผู้สุขภาพผู้ประสบภัย ที่ศูนย์พักพิง วัดบางไผ่ อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี


ภารกิจออกหน่วยอย่างต่อเนื่อง เพื่อฟื้นฟูสุขภาพชาวบ้านในช่วงหลังน้ำลด โดยในวันที่ 4 พ.ย. 2554 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาบำรุงราษฎร์ออกให้บริการตรวจรักษาพยาบาลแก่ชาวบ้านที่อพยพมายังศูนย์พักพิง วัดบางไผ่ อ.บางบัวทอง จ. นนทุบรี ซึ่งมีกว่า 350 ครอบครัว มีประชาชนเข้ารับบริการ 103 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่และผู้สูงวัย ป่วยด้วยอาการปวดเมื่อยตามตัว ปวดหัวเป็นไข้ เป็นหวัด และน้ำกัดเท้า นอกจากนี้ อาสาบำรุงราษฎร์ยังมอบข้าวสาร 500 กก. น้ำดื่ม 600 ขวด และอาหารแห้งอีกจำนวนหนึ่งให้กับศูนย์พักพิงเพื่อสำหรับประกอบอาหารให้กับชาวบ้านในศูนย์ฯ


 

Update: 10 พฤศจิกายน 2554

 

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 อาสาบำรงุราษฎร์ร่วมกับรายการข่าวข้นคนข่าว สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ จะจัดให้บริการทางการแพทย์ ณ จังหวัดสิงห์บุรี โดยแบ่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกเป็น 3 ทีม เพื่อให้บริการในแต่ละพื้นที่ ดังนี้
  1. หน่วยให้บริการทางการแพทย์ ณ ศาลากลางจังหวัด
  2. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทางเรือ เพื่อให้บริการตามบ้านเรือนที่ประสบอุทกภัย
  3. หน่วยปฐมพยาบาลและทีมรถฉุกเฉิน เพื่อสนับสนุนวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ ณ บริเวณตัวเมืองจังหวัด
      

Update: 9 November 2011

ทุกสัปดาห์ หน่วยแพทย์ “อาสาบำรุงราษฎร์” มีกำหนดการออกหน่วยเพื่อตรวจสุขภาพให้กับชุมชนต่าง ๆ ที่ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งรวมถึงพื้นที่ของพนักงานของโรงพยาบาลฯ และครอบครัวที่ประสบภัยน้ำท่วมอีกด้วย “อาสาบำรุงราษฎร์” เป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะน้ำท่วม ซึ่งรวมถึงการมอบถุงยังชีพและสิ่งของ ตลอดจนการให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บในภาวะน้ำท่วมอีกด้วย

Every week, Bumrungrad volunteers travel to flooded areas to provide much-needed medical services. The Mobile Clinic destinations include flooded communities where hospital employees have homes and families. It’s one part of our flood relief efforts, which also include education, supplies, and donations.
 

 

 “อาสาบำรุงราษฎร์” ภารกิจจากใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ “อาสาบำรุงราษฎร์” ออกให้บริการตรวจรักษาพยาบาลแก่ชาวบ้าน ต. บางภาษี อ. บางเลน จ. นครปฐม ที่ประสบภัยน้ำท่วม เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมแล้วรู้สึกไม่สบาย หรือมีปัญหาด้านสุขภาพ เข้ารับบริการ 130 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่และผู้สูงวัย ป่วยด้วยอาการปวดเมื่อยตามตัว ปวดหัวเป็นไข้ เป็นหวัด และน้ำกัดเท้า

หลังจากการออกหน่วยแพทย์ที่ ต. บางภาษี อ. บางเลน แล้ว ทีมอาสาฯ ยังมอบข้าวสาร จำนวน 10 กระสอบ น้ำหนัก 500 กิโลกรัม ให้กับวัดไร่ขิง เพื่อใช้ประกอบอาหารสำหรับศูนย์พักพิงของวัด ที่ให้ความช่วยเหลือแก่ชาวบ้านในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมอีกด้วย

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ “อาสาบำรุงราษฎร์” มีกำหนดการออกหน่วยไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ที่ประสบภัยน้ำท่วมเป็นประจำทุกวันอังคาร และวันศุกร์ ซึ่งรวมถึงพื้นที่ของพนักงานของโรงพยาบาลฯ ที่ประสบภัยน้ำท่วมอีกด้วย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมของ โครงการ “อาสาบำรุงราษฎร์” ที่มุ่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม รวมถึงการบริจาคสิ่งของ และการให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บในภาวะน้ำท่วม

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

Related Health Blogs