bih.button.backtotop.text

ความพร้อมของศูนย์เด็ก บำรุงราษฎร์

เด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็ก ๆ  ระบบการทำงานของอวัยวะในร่างกายเด็กมีความบอบบางและยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่เหมือนกับผู้ใหญ่ ดังนั้นเด็กจึงต้องการการดูแลเอาใจใส่เพื่อให้เติบโตสมวัยและมีสุขภาพที่แข็งแรง ในบางครั้งเด็กอาจจะเผชิญกับปัญหาทางสุขภาพที่ซับซ้อนที่ต้องการทีมผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์ในการดูแล

Children-are-the-future_Website.jpg


โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ โดยได้มีทีมแพย์ที่มีความชำนาญหลากหลายสาขา ในการดูแลรักษาโรคหรือปัญหาของเด็กโดยเฉพาะ ซึ่งทีมแพทย์เฉพาะทางทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ เช่น ทีมกายภาพเด็กและนักกิจกรรมบำบัดเด็ก ทีมนักโภชนาการ ทีมเภสัชกร หากเด็กเจ็บป่วยฉุกเฉิน เรามีกุมารแพทย์ผู้ชำนาญการในการดูแลรักษาเด็กตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยสูง

เมื่อลูกรักมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและเติบโตอย่าสมวัย เป็นเด็กดี เด็กฉลาด ที่พร้อมเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ แล้วนั้น ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการให้ลูกดึงความสามารถ ความเก่ง หรือแววความเป็นอัจฉริยะบางอย่างออกมาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพ เรามีทีมแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กที่คอยให้คำแนะนำเด็กปกติเพื่อเสริมพัฒนาการ ดึงศักภาพของเด็ก พลังความคิดและจินตนาการในเด็ก ให้ออกมาใช้ได้อย่างถูกวิธี เพื่อเป็นรากฐานสู่การเรียนรู้และการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ฝันไว้ในอนาคต
 

ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

เด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็ก ๆ  ระบบการทำงานของอวัยวะในร่างกายเด็กมีความบอบบางและยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่เหมือนกับผู้ใหญ่ ดังนั้นเด็กจึงต้องการการดูแลเอาใจใส่เพื่อให้เติบโตสมวัยและมีสุขภาพที่แข็งแรง ในบางครั้งเด็กอาจจะเผชิญกับปัญหาทางสุขภาพที่ซับซ้อนที่ต้องการทีมผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์ในการดูแล โรคหรือปัญหาที่มักพบบ่อยในเด็กและควรรีบเข้ามาพบแพทย์ เพื่อรักษาให้หายตั้งแต่เนิ่น ๆ และไม่ลุกลามจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ เช่น โรคภูมิแพ้ในเด็ก โรคลมชักในเด็ก โรคอ้วน โรคเบาหวานในเด็ก โรคในระบบทางเดินอาหารและตับ โรคตาในเด็ก โรคไตในเด็ก โรคทางพันธุกรรม โรคทางโลหิตวิทยา ปัญหาด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ โดยได้มีทีมแพย์ที่มีความชำนาญหลากหลายสาขา ในการดูแลรักษาโรคหรือปัญหาของเด็กโดยเฉพาะ ซึ่งทีมแพทย์เฉพาะทางทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ เช่น ทีมกายภาพเด็กและนักกิจกรรมบำบัดเด็ก ทีมนักโภชนาการ ทีมเภสัชกร หากเด็กเจ็บป่วยฉุกเฉิน เรามีกุมารแพทย์ผู้ชำนาญการในการดูแลรักษาเด็กตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยสูง

เมื่อลูกรักมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและเติบโตอย่าสมวัย เป็นเด็กดี เด็กฉลาด ที่พร้อมเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ แล้วนั้น ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการให้ลูกดึงความสามารถ ความเก่ง หรือแววความเป็นอัจฉริยะบางอย่างออกมาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพ เรามีทีมแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กที่คอยให้คำแนะนำเด็กปกติเพื่อเสริมพัฒนาการ ดึงศักภาพของเด็ก พลังความคิดและจินตนาการในเด็ก ให้ออกมาใช้ได้อย่างถูกวิธี เพื่อเป็นรากฐานสู่การเรียนรู้และการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ฝันไว้ในอนาคต

โรคลมชัก และระบบประสาท
ตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยวิธีการที่ทันสมัย ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ให้คำปรึกษาในการป้องกันและปฐมพยาบาลเบื้องต้นในเด็กที่มีอาการชักโดยทีมกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยาที่มีความชำนาญการในการรักษาอาการต่าง ๆ ของโรค รวมถึงการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดและการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการผ่าตัด เช่น การผ่าตัดเพื่อฝังอิเลคโตรดเข้าไปในสมองเพื่อค้นหาจุดกำเนิดของลมชักได้อย่างแม่นยำก่อนการผ่าตัดจุดกำเนิดชักออก(SEEG: Stereoelectroencephalography)

โรคภูมิแพ้
วินิจฉัยและรักษาโรคภูมิแพ้ในเด็กทุกชนิด ตั้งแต่โรคภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ที่เกิดจากอาหารและโรคภูมิแพ้ที่ผิวหนัง รวมถึงโรคภูมิแพ้ทั่วร่างกายขั้นรุนแรง เรามีทีมกุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน และโรคระบบการหายใจที่มากด้วยประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่เป็นภูมิแพ้โดยเฉพาะ

โรคอ้วน โรคในระบบต่อมไร้ท่อ
ตรวจวินิจฉัยโรคอ้วนและภาวะผิดปกติของต่อมไร้ท่อ ให้การรักษาดูแลเด็กให้มีอัตราการเพิ่มน้ำหนักและส่วนสูงที่สมดุล รวมถึงรักษาเด็กที่มีปัญหาด้านการเจริญเติบโตและมีภาวะผิดปกติทางฮอร์โมน โดยกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม์ นอกจากนี้ยังมีนักโภชนากรที่ให้คำแนะนำด้านโภชนาการที่เหมาะสมกับเด็ก

โรคในระบบทางเดินอาหารและตับ
เพื่อรักษาโรคและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารทุกชนิด เช่น ท้องเสียเรื้อรัง ท้องผูกเรื้อรัง ซึ่งรวมถึงหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็กส่วนต้น ลำไส้ใหญ่ ทวารหนักและตับ โดยกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านระบบทางเดินอาหาร

โรคตาในเด็ก
การมองเห็นที่ดีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของเด็ก คุณพ่อคุณแม่จึงไม่ควรเพิกเฉยต่อการดูแลสุขภาพตาของลูกซึ่งจะช่วยป้องกันโรคร้ายทางตาที่อาจเกิดขึ้นได้ เราจึงมีบริการตรวจสุขภาพตาเด็กโดยจักษุแพทย์เด็กโดยเฉพาะ สำหรับเด็กที่มีปัญหาเรื่องตาและผู้ปกครองพบเห็นความผิดปกติที่ดวงตาของลูกได้อย่างชัดเจนควรรีบพามาพบแพทย์ทันที เช่น โรคสายตาขี้เกียจ โรคตาเข ตาเหล่ โรคความผิดปกติของเปลือกตา โรคจอประสาทตาและประสาทตา อย่างไรก็ตามแพทย์แนะนำให้เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปให้เข้ารับการตรวจตากับจักษุแพทย์เด็ก

ปัญหาด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
เราประเมินพัฒนาการเด็กด้วยวิธีมาตรฐานของบำรุงราษฎร์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและทักษะในการเรียนรู้ของเด็กพิเศษ เด็กออทิสติก เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าและเด็กสมาธิสั้น ด้วยการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการที่หลากหลายอย่างเหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัยและความต้องการของเด็กแต่ละราย รวมถึงการบำบัดและฟื้นฟูเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เรามีทีมกุมารเวชศาสตร์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมที่มากด้วยประสบการณ์ในการให้คำแนะนำและรักษาผู้ป่วยเด็ก โดยทำงานร่วมกันกับทีมสหสาขาวิชาชีพ คือ นักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัด เพื่อช่วยให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยและช่วยปรับให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดีเมื่อเข้าสังคม เช่น เข้ากับกลุ่มเพื่อนได้ ไม่เกเรเพื่อน  

บริการฉีดวัคซีน
เรามีบริการฉีดวัคซีนเด็กตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนกระทั้งเด็กอายุ 15 ปี ถึงแม้เด็กเกิดมาพร้อมภูมิต้านทานโรคบางชนิดที่ได้มาตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาหรือการให้นมแม่จะช่วยเพิ่มภูมิต้านทานโรคให้แก่เด็ก แต่ภูมิต้านทานโรคนี้จะคงอยู่เพียงชั่วคราว ดังนั้นการฉีดวัคซีนจึงช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคให้แก่เด็กในระยะยาว โดยวัคซีนจะกระตุ้นภูมิต้านทานโรคให้เกิดปฏิกิริยาเหมือนกับร่างกายติดเชื้อโรคจริง ๆ และจดจำเชื้อโรคนั้นไว้ เมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายอีกครั้ง ภูมิต้านทานจะสามารถทำลายเชื้อโรคนั้นได้ และสิ่งที่สำคัญของการรับวัคซีนที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นั้น คือ เด็ก ๆ จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากกุมารแพทย์ทั้งทางด้านการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย รวมถึงคุณพ่อและคุณแม่สามารถปรึกษาในข้อสงสัยที่เกี่ยวกับลูกน้อยได้
 

จุดเด่นของเรา

ศูนย์กุมารเวชของเราเพียบพร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครัน ทันสมัย ได้มาตรฐานระดับสากล
  • ทีมกุมารแพทย์ผู้ชำนาญการทุกสาขาพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
  • ทีมพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในการทำหัตถการและมีความรู้ด้านจิตวิทยาในการดูแลเด็กป่วยและเด็กที่มีสุขภาพดี ทำให้เด็กรู้สึกผ่อนคลายและให้ความร่วมมือในการรักษา
  • ทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความเก่งเฉพาะทาง ตั้งแต่ทีมเภสัชกรซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการผสมยาและจ่ายยาให้กับเด็กโดยเฉพาะ ทีมนักโภชนาการซึ่งมีความสามารถในการประเมินและให้ความรู้แก่คุณพ่อคุณแม่ในเรื่องโภชนาการที่เหมาะสมกับวัยและเด็กแต่ละคน นักกายภาพและนักกิจกรรมบำบัดที่มีความชำนาญในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
  • ทีมพยาบาลผู้ให้คำปรึกษาและดูแลให้คุณแม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างน้อย 6 เดือน
  • อุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย ครบครัน เช่น เครื่องสแกนหาหลอดเลือดสำหรับการเจาะเลือด เครื่องวัดตัวเหลือง อุปกรณ์ VR (Virtual Reality) ที่ช่วยเบี่ยงเบนความสนใจของเด็กขณะทำหัตถการ
  • ศูนย์กุมารเวชแยกพื้นที่และแยกเจ้าหน้าที่ดูแลเด็กป่วยกับเด็กสุขภาพดีออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อความปลอดภัยของเด็กและความสบายใจของคุณพ่อคุณแม่

Related Health Blogs