ผู้ใหญ่ในวันหน้า ขึ้นกับผู้ใหญ่ในวันนี้

22 มกราคม 2561
นี่คือมุมมองที่เราได้ยินบ่อยจากพ่อแม่ยุคปัจจุบัน ด้วยสิ่งเร้ามากมายจากสังคมทั้งในโลกจริงและโลกเสมือน เหมือนเป็นดาบสองคมที่ทำให้เด็กน้อยผู้ยังไม่เดียงสาต่อโลกรับผลกระทบได้ง่ายๆ

                 ป่วยออดแอด เป็นโรคง่าย ตัวเล็กไป อ้วนเกิน สูงไม่เท่าเพื่อน ฯลฯ เหล่านี้คือประสบการณ์ว้าวุ่นใจที่พ่อแม่รุ่นใหม่ต้องเผชิญ คำถามที่น่าสนใจคือ ทำไมยิ่งเป็นยุคที่พ่อแม่เข้าถึงข้อมูลและความรู้ได้มากมาย แต่กลับยิ่งวิตกกังวลเรื่องสุขภาพของลูกมากขึ้น 

                  "ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะยิ่งข้อมูลมาก กลับยิ่งไว้ใจอะไรไม่ได้ง่ายๆ"

                  แทนที่จะโทษยุคสมัย ปัจจัยภายนอก และเด็กสมัยนี้ เราอยากให้ ‘ผู้ใหญ่สมัยนี้’ ลองย้อนมาเอาใจใส่ในรายละเอียดเล็กๆ ของการดูแลเด็กน้องที่เราอาจมองข้าม ทั้งการเลือกวิถีชีวิต การสนับสนุนและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากพ่อแม่ และที่สำคัญ คือการพาเด็กไปตรวจสุขภาพหรือพบกุมารแพทย์ผู้ชำนาญการตั้งแต่เริ่มมีอาการผิดปกติเพียงเล็กๆ น้อยๆ เพื่อแก้ไขสุขภาวะของเด็กได้อย่างทันท่วงที

                   เพราะเด็กในวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า แต่อย่าลืมว่ารอยยิ้มของผู้ใหญ่ในวันหน้าจะเป็นอย่างไร ผู้ใหญ่ในวันนี้คือบุคคลที่เป็นตัวแปรสำคัญที่สุด

Related Health Blogs