9 ข้อเท็จจริงเรื่องโรคของเด็ก

24 มกราคม 2561
  1. ประเทศไทยมีผู้ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด แถมผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังเป็นเด็กมากถึงร้อยละ 38 
  2. ข้อมูลจากสมาคมโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาแห่งประเทศไทยระบุว่ามีผู้ป่วยภูมิแพ้มากขึ้นถึง 3-4 เท่าเมื่อเทียบกับช่วง 10 กว่าปีก่อน ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลักสารพัด ตั้งแต่กรรมพันธุ์ พฤติกรรมการใช้ชีวิต ไปจนถึงสภาพแวดล้อมรอบตัว
  3. สถิติจากกรมอนามัยระบุว่าในปี 2555 พบว่า เด็กวัยเรียนเป็นโรคอ้วนร้อยละ 17 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2546 ที่พบเด็กวัยเรียนเป็นโรคอ้วนร้อยละ 13.6 ซึ่งนับว่าอยู่ในอัตราสูง แถมยังมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี
  4. ส่วนใหญ่เด็กที่เป็นโรคอ้วนคือคนที่เติบโตในเขตเมืองทั่วทุกภูมิภาค  
  5. อัตราการพบภาวะเป็นสาวก่อนวัยอยู่ที่ประมาณ 1 ใน 5,000 คน
  6. เด็กที่มีภาวะเป็นสาวก่อนวัยจะมีลักษณะทางกายภาพที่โตไวก่อนเพื่อนๆ วัยเดียวกัน แต่ท้ายที่สุดเมื่อเป็นผู้ใหญ่ เด็กกลุ่มนี้จะตัวเตี้ยกว่าคนทั่วไปเพราะมีช่วงเจริญเติบโตสั้น 
  7. การที่ลักษณะภายนอกของเด็กที่มีภาวะเป็นสาวก่อนวัยเปลี่ยนไวกว่าคนอื่น อาจส่งผลกระทบถึงจิตใจเพราะอาจโดนเพื่อนล้อ จนทำให้สูญเสียความมั่นใจในตัวเอง 
  8. สาเหตุของภาวะเป็นสาวก่อนวัยยังเป็นเรื่องซับซ้อนที่ต้องอาศัยการวินิจฉัยของแพทย์ในการรักษา
  9. แม้ความเตี้ยไม่ใช่เรื่องร้ายแรง แต่จากการสำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติช่วงระหว่างปี 2558-2559 พบเด็กไทยอายุต่ำกว่า 5 ปีที่มีภาวะเตี้ยแคะแกรนถึง 1 ใน 10 ซึ่งอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ทั้งอาหารการกิน การขาดฮอร์โมน รวมไปถึงพันธุกรรม

Related Health Blogs