bih.button.backtotop.text

News from Bumrungrad International

01 มกราคม 2554

“อร่อยรักษ์โลก” ในโครงการยอดพ่อครัวเอก 2554 ครั้งแรกของไทยกับความอร่อยที่ยั่งยืน

 

นับเป็นปีที่ 12 ติดต่อกันแล้ว สำหรับโครงการพ่อครัวเอก หรือ Great Chefs ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยแต่ละปี ทางโรงพยาบาลจะเชิญพ่อครัวจากโรงแรมชั้นนำเข้าร่วมสร้างสรรค์รายการอาหารสุขภาพเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ป่วย และญาติ
 

สำหรับแนวคิดหลักประจำปี 2554 นี้ ได้แก่ “อร่อยรักษ์โลก” (Good Food that’s Good for the Earth) โดยมี ม.ล. ศิริเฉลิม สวัสดิวัตน์ หรือเชฟหมึกแดงมาร่วมรังสรรค์เมนูเพื่อสุขภาพ
 

ในการนี้ โรงพยาบาลฯ ร่วมกับบริษัทโซเด็กซ์โซ่ผู้ให้บริการอาหารผู้ป่วย ผู้จัดส่งวัตถุดิบ และพ่อครัวจากโรงแรมในโครงการฯ ได้ริเริ่มแนวคิดเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ด้วยการใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงจากท้องถิ่นซึ่งเก็บเกี่ยวอย่างถูกต้องตามฤดูกาล รวมถึงปลาและอาหารทะเลที่จับด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

บริจาคเพียงนิด ช่วยชีวิตเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

“บํารุงราษฎร์ รักษ์ใจไทย” โครงการผ่าตัดหัวใจผู้ยากไร้ ของมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสซึ่งป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด และโรคลิ้นหัวใจรั่ว ที่อยู่ในชนบทและมีฐานะยากจน ให้ได้รับการผ่าตัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากเป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงโดยเฉลี่ยของการผ่าตัดในแต่ละรายอยู่ที่ 500,000 บาท โครงการฯ มีเป้าหมายที่จะผ่าตัดหัวใจแก่ผู้ป่วยให้ได้ครบจำนวน 500 ราย หากนับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมาจนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2553 ทางโครงการฯ ได้ผ่าตัดช่วยเหลือผู้ป่วยไปแล้ว 319 ราย โดยโครงการฯ นี้ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

 

ขอเชิญชวนท่านร่วมสนับสนุนโครงการฯ โดยการบริจาคด้วยตนเองได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ หรือบริจาคด้วยเช็คหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในนาม “มูลนิธิโรงพยาบาล บำรุงราษฎร์” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 197-0-111157 ธนาคารกรุงเทพ สาขานานาเหนือ และกรุณาส่งหลักฐานการโอนฯ ให้แก่ฝ่ายบัญชีการเงิน ที่หมายเลขโทรสาร 0 2667 2031 หรือบริจาคออนไลน์ได้ที่ www.bumrungrad.com/onlinedonation สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2667 2012

 

 


 

 

 

   
 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

Related Health Blogs