bih.button.backtotop.text

รู้จักกับ “การไอสำลักอาหารในผู้สูงอายุ"

เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้สูงวัย เนื่องจากอายุที่มากขึ้นทำให้กล้ามเนื้อและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการกลืนทำงานช้าลง สำหรับการกลืนที่ลำบากจะส่งผลให้เกิดการสำลักในระหว่างรับประทานอาหาร

เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้สูงวัย เนื่องจากอายุที่มากขึ้นทำให้กล้ามเนื้อและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการกลืนทำงานช้าลง สำหรับการกลืนที่ลำบากจะส่งผลให้เกิดการสำลักในระหว่างรับประทานอาหาร ซึ่งการสำลักบ่อยๆ จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะติดเชื้อในปอดได้ค่ะ ดังนั้นการบริหารกล้ามเนื้อ เพื่อป้องกันการไอสำลักอาหารในผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ควรปฎิบัติ... มาดูเคล็ดลับที่ทำได้เองง่ายๆ ได้เลยค่ะ
ศูนย์อายุรกรรม

โทร: 02 011 2222
สถานที่ตั้ง: อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 15 และชั้น 19

 

Related Health Blogs