bih.button.backtotop.text

ตอบทุกปัญหาความกังวลใจ... เมื่อลูกน้อยคลอดก่อนกำหนดที่ NICU

ที่แผนกบำบัดพิเศษทารกแรกเกิด หรือ NICU เตรียมพร้อมสำหรับคุณแม่ที่มีภาวะครรภ์เสี่ยงสูง เช่น เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต ครรภ์เป็นพิษ มีประวัติเคยคลอดบุตรก่อนกำหนด

ที่แผนกบำบัดพิเศษทารกแรกเกิด หรือ NICU เตรียมพร้อมสำหรับคุณแม่ที่มีภาวะครรภ์เสี่ยงสูง เช่น เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต ทารกแรกเกิด มีประวัติเคยคลอดบุตรก่อนกำหนด มีประวัติเคยคลอดบุตรน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ เป็นต้น ให้การรักษาอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ดูแลตั้งแต่ก่อนคลอดจนถึงหลังคลอด

 
ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด

โทร: 02 011 2314
สถานที่ตั้ง: อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 3 ด้านเหนือ (หน้าห้องบำบัดพิเศษทารกแรกเกิด ติดกับห้องคลอด)

Related Health Blogs