ฉันเป็นคนโชคร้าย ที่โชคดีที่สุดในโลก

23 เมษายน 2558
เรื่องราวของผู้ป่วยอัมพาตชาวอเมริกันที่เดินทางมาการฟื้นฟูที่ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

Related Health Blogs