bih.button.backtotop.text

ปอดรั่วคืออะไร

25 เมษายน 2557

หากใครไอแห้งรุนแรงร่วมกับแน่นหน้าอกอาจเป็นสัญญาณของโรคปอดรั่วได้ รับฟังรายละเอียดการตรวจรักษาเพิ่มเติมจากคุณหมอ

หากใครไอแห้งรุนแรงร่วมกับแน่นหน้าอกอาจเป็นสัญญาณของโรคปอดรั่วได้ รับฟังรายละเอียดการตรวจรักษาเพิ่มเติมจากคุณหมอ

Related Health Blogs