ปอดรั่วคืออะไร

25 เมษายน 2557
หากใครไอแห้งรุนแรงร่วมกับแน่นหน้าอกอาจเป็นสัญญาณของโรคปอดรั่วได้ รับฟังรายละเอียดการตรวจรักษาเพิ่มเติมจากคุณหมอ

Related Health Blogs