อัพเดทข้อมูลข่าวสารโคโรนาไวรัสและ
มาตรการป้องกันตามมาตรฐานบำรุงราษฎร์

 


สืบเนื่องจากประกาศการแจ้งเตือนของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้น ทางโรงพยาบาลมีมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดและมีการตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง และยังได้นำวิธีปฏิบัติที่ได้ผลเป็นเลิศ(Best practice migration) ที่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้จากการสกัดกั้นการแพร่กระจายของโรคในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคซาร์ส และโรคเมอร์ส มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดภายในโรงพยาบาล

แม้ในสถานการณ์ปกติมาตรการการเฝ้าระวังและยับยั้งการแพร่กระจายของโรคเป็นสิ่งที่โรงพยาบาลทำการเตรียมการและทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

ติดตามอัพเดทสถานการณ์โคโรนาไวรัสและมาตรการป้องกันของโรงพยาบาลได้จากข้อมูลด้านล่าง

 

รู้เท่าทัน พร้อมป้องกัน ไวรัสโคโรนา
เข้าใจเเละรู้วิธีสังเกตอาการ พร้อมวิธีป้องกันให้ห่างไกลเชื้อไวรัสโคโรนา

อ่านข้อมูลอินโฟกราฟิก คลิก

 

Coronarvirus_TH.jpg


 

ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อ

อ่านข้อมูลอินโฟกราฟิก คลิก


5-things-coronavirus_th.jpg


 

บำรุงราษฎร์ เสริมความเชื่อมั่น นำร่องติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (Thermoscan) ณ จุดทางเข้า ซึ่งสามารถตรวจพบผู้มีอาการไข้ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย ผู้มาเยือนและพนักงานของโรงพยาบาล


Thermoscan_BIH.jpg


 

วิธีการเลือกหน้ากากอนามัย เลือกใช้ให้ถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ และใช้ยี่ห้อและซื้อจากร้านที่น่าเชื่อถือ

AW-MEDICAL-MASK_TH_1040X1040.jpg


 

มาตรการของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ในการตรวจคัดกรอง
และป้องกันการแพร่กระจายของโคโรนาไวรัส

  


รู้เท่าทันไวรัสอย่างตระหนัก แต่ไม่ตระหนก โดย ผศ.นพ.วิชัย เตชะสาธิต แพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ สนทนากับ คุณสุทธิชัย หยุ่น ในรายการ Suthichai Live
 

 
Live support
We are sorry, but support is not available at the moment.