bih.button.backtotop.text

การใช้ยาเพื่อการยืนยันเพศสภาพ


Pride-Clinic_Hero-banner-2_Desktop_AW3.jpg

การใช้ยาเพื่อการยืนยันเพศสภาพ

ที่คลินิก Pride เราให้บริการการใช้ยาเพื่อการยืนยันเพศสภาพให้กับทุกช่วงวัยแบบเฉพาะบุคคล การบริการที่ครอบคลุมของเราออกแบบขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของคุณ เราให้ความช่วยเหลือและการดูแลที่สำคัญตลอดเส้นทางการเดินทางในการยืนยันเพศสภาพของคุณ

การใช้ฮอร์โมนบำบัด

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านการใช้ฮอร์โมนบำบัดที่มีประสบการณ์ในการดูแลบุคคลข้ามเพศและบุคคลนอนไบนารี่ เรามีบริการฮอร์โมนบำบัดที่หลากหลาย รวมถึงการใช้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเพื่อทำให้มีความเป็นชาย การใช้ฮอร์โมนเพศหญิงหรือเอสโตรเจนและการใช้ยายับยั้งฮอร์โมนเพศชายเพื่อทำให้มีความเป็นหญิง ทีมแพทย์ของเราติดตามดูแลระดับฮอร์โมนในร่างกายอย่างใกล้ชิดและปรับแผนการดูแลร่วมกับคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

บทความและวีดีโอที่เกี่ยวข้อง

 
Layout-คลายทกปญหาทพบบอยสำหรบการเทคฮอรโมน-Blog_Blog-Cover.jpg Gender-affirming-hormone-therapy.jpg
อ่านเพิ่มเติม > อ่านเพิ่มเติม >
hormones.jpg Gender-Affirming-Hormone5.jpg
อ่านเพิ่มเติม > อ่านเพิ่มเติม >
Gender-Affirming-Hormone6.jpg Gender-Affirming-Hormone7.jpg
อ่านเพิ่มเติม > อ่านเพิ่มเติม >
Gender-Affirming-Hormone8.jpg  
อ่านเพิ่มเติม >  

การใช้ยาเพื่อชะลอภาวะเป็นหนุ่มสาวชั่วคราว

สำหรับวัยรุ่นข้ามเพศ เรามีบริการการใช้ยาเพื่อชะลอภาวะเป็นหนุ่มสาวชั่วคราว เพื่อให้เวลาคุณในการค้นหาอัตลักษณ์ทางเพศสภาพโดยไม่ต้องกังวลใจว่าร่างกายจะพัฒนาคุณลักษณะทางกายภาพที่ไม่สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริง

บทความและวีดีโอที่เกี่ยวข้อง

 

 
gender.jpg Hormone-Treatment1.jpg
อ่านเพิ่มเติม > อ่านเพิ่มเติม >
Hormone-Treatment2.jpg Hormone-Treatment3.jpg
อ่านเพิ่มเติม > อ่านเพิ่มเติม >
Hormone-Treatment4.jpg  
อ่านเพิ่มเติม >  

การดูแลภาวะการเจริญพันธุ์

แพทย์ผู้ชำนาญด้านการเจริญพันธุ์ของเราให้บริการแนะนำและช่วยเหลือเกี่ยวกับทางเลือกในการเจริญพันธุ์ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศสภาพของคุณ รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเก็บรักษาเซลล์สืบพันธุ์ การคุมกำเนิดและการวางแผนครอบครัว

การป้องกันโรค

เพื่อให้คุณมีสุขภาพโดยรวมที่แข็งแรง เรามีบริการป้องกันโรคอย่างครอบคลุม ตั้งแต่การตรวจสุขภาพประจำปี การตรวจคัดกรองโรค การรับวัคซีนที่จำเป็น และการรับคำปรึกษาด้านสุขภาพซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการมีสุขภาวะแบบองค์รวมที่ดี

แพทย์ผู้ชำนาญด้านเวชศาสตร์บุคคลข้ามเพศ


Layout-Pride-Clinic-Doctor-group-02.jpg
ทีมแพทย์ผู้ชำนาญด้านเวชศาสตร์บุคคลข้ามเพศของเราจะดูแลคุณอย่างครอบคลุม เราเข้าใจดีว่ากระบวนการยืนยันเพศสภาพประกอบด้วยความต้องการที่หลากหลายและเราทำทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้รับการดูแลที่เหมาะสมและด้วยความชำนาญตลอดทุกขั้นตอนของการดูแลรักษา

Live support
We are sorry, but support is not available at the moment.