bih.button.backtotop.text

จุดเปลี่ยนการแพทย์ ‘บำรุงราษฎร์’ สร้างดาต้า ไม่ขยายสาขา แต่เพิ่มเน็ตเวิร์ก

22 กันยายน 2563

ชมเทปสัมภาษณ์รายการ The Secret Sauce เคน นครินทร์ คุยกับ ภญ.อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 

อนาคตอุตสาหกรรมการแพทย์ในมุมมองของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ทำไมการหาพาร์ตเนอร์จึงเป็นทิศทางที่บำรุงราษฎร์ให้ความสำคัญ และอะไรคือเคล็ดลับการบริหารบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความ Agile และทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ร่วมหาคำตอบได้ใน บทสัมภาษณ์รายการ The Secret Sauce เคน นครินทร์ คุยกับ ภญ.อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 
    Scroll for more