bih.button.backtotop.text

บำรุงราษฎร์ ปลื้มผลสำรวจ Newsweek ติดอันดับ 1 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในไทย 2 ปีซ้อน พร้อมย้ำศักยภาพด้านการแพทย์ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก

24 พฤษภาคม 2565

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ติดอันดับทั้งในระดับประเทศและระดับโลก จากผลการสำรวจโดย Newsweek จากโรงพยาบาล 2,200 แห่ง ใน 27 ประเทศ โดยบำรุงราษฎร์ได้รับการจัดอันดับเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย (World's Best Hospitals 2022 - Thailand) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมกับ รศ.นพ. ทวีสิน ตันประยูร (ที่สองจากขวา) ประธานปฏิบัติการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ นำทีมแพทย์และผู้บริหารร่วมแสดงความภาคภูมิใจและร่วมยินดีในฐานะที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ติดอันดับทั้งในระดับประเทศและระดับโลก จากผลการสำรวจโดย Newsweek จากโรงพยาบาล 2,200 แห่ง ใน 27 ประเทศ โดยบำรุงราษฎร์ได้รับการจัดอันดับเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย (World's Best Hospitals 2022 - Thailand) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน รวมถึงเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในไทยที่ติดอันดับ 146 จาก 150 ของโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกปี 2565 (World's Best Hospitals 2022) สร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพด้านการแพทย์ของไทยที่มีคุณภาพมาตรฐานทัดเทียมกับนานาประเทศ และมีความโดดเด่นในด้าน Medical & Wellness Destination ซึ่งเป็นที่จับตามองของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้งชาวไทยและต่างชาติด้วยเช่นกัน  

ขาวสารบำรงราษฎร-Newsweek-2022_1.jpg

ขาวสารบำรงราษฎร-Newsweek-2022_2.jpg

ขาวสารบำรงราษฎร-Newsweek-2022_3.jpg


 

    Scroll for more