บริการของบำรุงราษฎร์ สำหรับผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลช่วง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน

03 เมษายน 2563

คำแนะนำและข้อมูลการให้บริการสำหรับผู้มาโรงพยาบาลในสถานการณ์ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

Artwork-บรการชวงพรกฉกเฉน-1500x1875.jpg
 
 

การให้บริการสำหรับผู้มาโรงพยาบาล ในสถานการณ์ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน
เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ไวรัสโควิด-19
 

 • โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

  • เปิดให้บริการตามปกติ บางแผนกอาจปรับเวลาให้บริการ กรุณาสอบถามล่วงหน้า โทร. 1378
  • แผนกฉุกเฉินเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง

 

 • คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย ญาติ และผู้เข้ามาโรงพยาบาลฯ

  • เพื่อความสะดวก โทร. 1378 เพื่อนัดหมายล่วง
  • ยังเดินทางเข้ารับการรักษาได้ตามปกติ
  • ถ้ามีประกาศห้ามออกจากเคหะสถานในช่วงเวลาที่กำหนด แต่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาล
   • พกบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรอื่นใดที่ออกโดยทางราชการ
   • พกบัตรนัดหมายแพทย์ (ถ้ามี) หรือ SMS หรือ Email ที่แสดงถึงการนัดหมายแพทย์ (ถ้ามี)
 
 • บริการนอกสถานพยาบาลถึงที่บ้านคุณ

  • ปรึกษาแพทย์ผ่านช่องทาง Smart Phone (Telemedicine)
  • บริการเจาะเลือดและส่งยาถึงบ้าน
  • บริการตรวจภูมิคุ้มกันต้านเชื้อไวรัสถึงบ้าน
  • บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ถึงบ้าน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมาย โทร. 1378

แพ็คเกจที่เกี่ยวข้อง