3 องค์กรใหญ่ นำร่องเปิดโครงการปรับปรุง “ครัวโรงเรียน” วัดบางน้ำผึ้งนอก

27 สิงหาคม 2562

3 องค์กรใหญ่ จับมือชูโครงการครัวโรงเรียนดึงเยาวชนบางน้ำผึ้ง เป็นต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน

บมจ. มั่นคงเคหะการ ร่วมกับ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมพัฒนาชุมชนบางกระเจ้า ภายใต้แนวคิด “ชุมชนอยู่ดีมีสุข” (Wellness Community) นำร่องเปิดโครงการปรับปรุง “ครัวโรงเรียน” วัดบางน้ำผึ้งนอก เพื่อส่งเสริมด้านโภชนาการและสุขลักษณะของครัวโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน

นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลฯ ยังจัดหน่วยแพทย์ “อาสาบำรุงราษฎร์” บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปให้แก่ชาวบ้านตำบลบางน้ำผึ้งอีกด้วย (23 ส.ค. 2562 ณ โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก)
 

1-(1).jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg