bih.button.backtotop.text

บำรุงราษฎร์ นำจุดแข็งการแพทย์มาตรฐานสากล ผนึก พระจอมเกล้าลาดกระบัง สร้าง “แพทย์นวัตกร” ยกระดับแพทย์อินเตอร์ รองรับการแพทย์ในระดับสากล สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ

19 ตุลาคม 2563

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เพื่อพัฒนาความร่วมมือทั้งด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร การพัฒนาผลงานวิจัยทางด้านการแพทย์ โครงการศึกษาต่อเนื่อง ความช่วยเหลือด้านเทคนิค การจัดกิจกรรมสัมมนา การประชุมวิชาการ เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ตลอดจนมุ่งสู่โอกาสการพัฒนาหลักสูตรปริญญาคู่และปริญญาร่วมในอนาคต เพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ และด้านปฏิบัติ อีกทั้งยกระดับความเป็นแพทย์นานาชาติ พร้อมเผยการพัฒนา “แพทย์นวัตกร” คือความหวังใหม่ของอนาคตวงการการแพทย์ไทย โดยมี ศ.นพ. นิมิต เตชไกรชนะ ผู้อำนวยการด้านวิจัยและการศึกษา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมเวทีเสวนา “การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของภูมิทัศน์ทางการแพทย์” ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อเร็วๆ นี้

MOU_content.jpg
 
ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร (CEO) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า การร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในครั้งนี้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ที่มุ่งมั่นในการให้การบริบาลสุขภาพแบบองค์รวม ด้วยมาตรฐานระดับโลกและด้วยนวัตกรรมที่ล้ำยุคภายในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งนับเป็นการตอกย้ำแนวคิดของการเป็นผู้นำด้าน Healthcare ในระดับประเทศและภูมิภาค โดยในส่วนของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  นับเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและมีความโดดเด่นทางด้านหลักสูตรนานาชาติทางการแพทย์ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี เพื่อมุ่งผลิตนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เป็นแพทย์นวัตกร สำหรับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นโรงพยาบาลในระดับจตุตถภูมิ (Quaternary Care) ซึ่งได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากผู้มารับบริการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกปีละ 1.1 ล้านราย การลงนามฯ ในครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างสถาบันชั้นนำของประเทศทั้งสองแห่ง ในการสร้างเครือข่ายวิชาการนานาชาติในระดับประเทศต่อไป และเป็นการช่วยยกระดับงานบริการด้านสาธารณสุขของประเทศร่วมกัน
 
โดยปีการศึกษา 2564 สจล. ตั้งเป้ารับนักศึกษาแพทย์ มุ่งสู่การเป็นแพทย์นวัตกร โดยได้จัดงาน “MD @KMITL Open House 2020” ในวันที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมศึกษาที่มีฝันอยากเป็นแพทย์ ได้ทำความรู้จักการเรียนการสอน และความโดดเด่นของคณะแพทยศาสตร์ สจล. โดยมีไฮไลท์กิจกรรมมากมาย อาทิ เสวนา “การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของภูมิทัศน์ทางการแพทย์” โดยบุคลากรจากวงการการแพทย์ชั้นนำของเมืองไทย ตลอดจนพาชมห้องปฏิบัติการที่นักศึกษาจะได้ใช้จริงในการเรียน และกิจกรรมจำลองบทบาทแพทย์ในหนึ่งวัน (A Doctor for a Day) ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
 
    Scroll for more