bih.button.backtotop.text

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จัดงานแถลงข่าว “Medical Tourism Post COVID-19” พร้อมนำไทยสู่แถวหน้าการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลก

14 กันยายน 2563

เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จัดงานแถลงข่าว “ศักยภาพโรงพยาบาลเอกชนไทย กับความพร้อมสู่แถวหน้าการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลกหลังโควิด-19” (Medical Tourism Post COVID-19)


PharmacistArtirat_CEO_bumrungrad.jpg

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จัดงานแถลงข่าว
“Medical Tourism Post COVID-19” พร้อมนำไทยสู่แถวหน้าการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลก

เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จัดงานแถลงข่าว “ศักยภาพโรงพยาบาลเอกชนไทย กับความพร้อมสู่แถวหน้าการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลกหลังโควิด-19” (Medical Tourism Post COVID-19) โดยมี ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ภายใต้หัวข้อ “40 ปี บำรุงราษฎร์ กับก้าวย่างใหม่ภายหลังโควิด-19” และ รศ.นพ. ทวีสิน ตันประยูร ผู้อำนวยการปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้กล่าวถึง “40 ปีแห่งความสำเร็จในการส่งมอบการรักษาของบำรุงราษฎร์”

DrTaveesin_CMO_Bumrungrad.jpg

พร้อมนำทีมแพทย์และผู้บริหารระดับสูง ร่วมเป็นเกียรติในการรับประกาศการรับรองจาก Global Healthcare Accreditation (GHA) COVID-19 ซึ่งโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของโลก ที่ได้การรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยระดับสากลสำหรับการจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญกับการเสวนา เรื่อง “กรณีศึกษาโควิด-19 กับศักยภาพธุรกิจภาคบริการของประเทศไทยสู่อนาคตโลก”

panel_pic-4.JPG

โดยได้รับเกียรติจากผู้ร่วมเสวนาจากองค์กรชั้นนำในหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ นายคมกริช ด้วงเงิน ผู้อำนวยการกองสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นายธนา เธียรอัจฉริยะ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการตลาด และรักษาการ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงานสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ดร.ปิยะพงษ์ ธัญญศรีสังข์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายบริหาร บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ในเครือกลุ่มเซ็นทรัลรีเทล, คุณนภัส เปาโรหิตย์ Chief Marketing Officer โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มาร่วมแบ่งปันมุมมองในด้านการดำเนินธุรกิจแบบวิถี New Normal รวมถึงทิศทางและโอกาสหลังโควิด-19  และคุณลิเดีย ศรัณย์รัชต์ ดีน มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในฐานะตัวแทนผู้ใช้บริการ โดยทุกภาคส่วนพร้อมเป็นแรงขับเคลื่อนที่จะร่วมฟื้นฟูและสร้างรายได้ให้กับประเทศเพื่อผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ งานแถลงข่าวนี้จัดขึ้น ณ โถงรับรอง อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (3 ก.ย. 63)

GHA-COVID-19_Bumrungrad.jpg

audience_pic_Bumrungrad.jpg

backdrop_bumrungrad.jpg

อ่านรายละเอียดข่าวเพิ่มเติม คลิก

 
    Scroll for more