bih.button.backtotop.text

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ จัดงาน Exclusive Talks สู่เทรนด์การดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืนด้วย Longevity Medicine

27 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ จัดงาน Exclusive Talks หัวข้อ “Longevity Medicine: Upskilling the Physicians of Tomorrow” และ หัวข้อ “Longevity Medicine: Shaping the Future of Healthy Aging”


โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ จัดงาน Exclusive Talks หัวข้อ “Longevity Medicine: Upskilling the Physicians of Tomorrow” และ หัวข้อ “Longevity Medicine: Shaping the Future of Healthy Aging” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และยกระดับการดูแลสุขภาพด้วย Longevity Medicine โดยได้รับเกียรติจาก พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน สตรีหมายเลข 1 ของประเทศไทย และแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและความงามด้านผิวพรรณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับความสำคัญของ Longevity Medicine และวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ และ ได้รับเกียรติจากนักวิทยาศาตร์และนักวิจัยที่มีชื่อเสียงด้าน Longevity medicine ระดับโลก 3 ท่าน ได้แก่ ดร. ไบรอัน เคนเนดี้, ดร. คอลลิน อีวาลด์ และดร. เอเวอร์ลีน บิสชอฟ มาเป็นวิทยากรรับเชิญในงาน โดยทั้ง 3 ท่าน ได้แบ่งปันความรู้จากงานวิจัยเกี่ยวกับ Longevity Medicine โดยมุ่งหวังการบูรณาการเรื่อง Longevity Medicine เข้ากับการแพทย์และการดูแลสุขภาพ เพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและการมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ โดยในงานมีผู้ที่มีชื่อเสียงและผู้ที่ได้รับการยอมรับในวงการแพทย์และผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำ รวมถึงผู้บริหารและแพทย์ของโรงพยาบาลฯ ให้ความสนใจมาร่วมงานทั้ง 2 sessions รวมกว่า 300 ท่าน ณ ศูนย์ประชุม A-B โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์Longevity-Medicine-11-(1).jpg

Longevity-Medicine-10-(1).jpg

Longevity-Medicine-06-(1).jpg

Longevity-Medicine-05-(1).jpg

Longevity-Medicine-09-(1).jpg

Longevity-Medicine-02-(2).jpg

Longevity-Medicine-08-(1).jpg

Longevity-Medicine-07-(1).jpg

Longevity-Medicine-03-(1).jpg

Longevity-Medicine-04-(1).jpg
    Scroll for more