bih.button.backtotop.text

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จัดงานเปิด 'สถาบันการแพทย์จีโนมิกส์’

06 กุมภาพันธ์ 2566

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จัดงานเปิด 'สถาบันการแพทย์จีโนมิกส์’

คำกล่าวที่ว่า "กันไว้ดีกว่าแก้" เป็นความจริงทางการแพทย์ที่เห็นได้ชัดว่า การป้องกันไม่ให้เกิดโรคนั้นย่อมดีกว่าการรักษาเมื่อเป็นโรคแล้ว ในปัจจุบันวิวัฒนาการด้านเวชพันธุศาสตร์ (Genomic Medicine) ซึ่งสามารถถอดรหัสพันธุกรรมของแต่ละคน ช่วยทำให้เราทราบล่วงหน้าถึงความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ และสามารถวางแผนป้องกัน หลีกเลี่ยงปัจจัยสาเหตุของการเกิดโรคนั้นๆ ได้แต่เนิ่นๆ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จัดงานเปิด 'สถาบันการแพทย์จีโนมิกส์’ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Design your healthy lifestyle with your genes” โดยได้รับเกียรติจาก ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และพญ. พลิตา เหลืองชูเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถาบันการแพทย์จีโนมิกส์ พร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชพันธุศาสตร์และผู้ชำนาญการด้านเภสัชพันธุศาสตร์ บำรุงราษฎร์ ร่วมเปิดงานและให้ความรู้เรื่องเทรนด์การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันด้วยการตรวจยีน รวมทั้งมีกิจกรรม Workshop ให้แขกที่มาร่วมงานได้ผสมน้ำหอมในแบบฉบับกลิ่นเฉพาะบุคคล ซึ่งทางบำรุงราษฎร์ได้ร่วมกับ ERB “The Art of Perfume Mixology” ผลิตภัณฑ์เครื่องหอม ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะการผสมน้ำหอมของชนชั้นสูงในยุโรปสมัยโบราณ ที่ต้องให้นักปรุงน้ำหอมมาผสมกลิ่นหอมให้โดยเฉพาะ โดยมีเหล่าเซเลบบริตี้ให้ความสนใจร่วมงานอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2566 ณ โรงแรม Waldorf Astoria Bangkok 

ที่บำรุงราษฎร์ เราใช้เทคโนโลยี Next-Generation Sequencing (NGS) เพื่อวิเคราะห์การถอดรหัสของยีนจำนวนมากในเวลาเดียวกัน กระบวนการนี้รวดเร็วและแม่นยำ การตรวจยีนดำเนินการในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองระดับโลก โดยแพทย์เฉพาะทางด้านเวชพันธุศาสตร์ ทำให้แปลผลได้อย่างแม่นยำ ร่วมกับทีมแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาที่เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพและการรักษาแบบองค์รวม

 
รับชมบรรยากาศงานได้ที่นี่ คลิก
 

photo2.jpg

photo3.jpg

photo4.jpg

photo5.jpg

photo6.jpg

photo7.jpg

photo8.jpg