โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จัดงาน ICU Excellence Center Open House

08 กรกฎาคม 2562

พร้อมเผยกุญแจสำคัญในการให้บริบาลทางการแพทย์ตามมาตรฐานระดับสากลอย่างครอบคลุมแบบ One Stop Service

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จัดงาน ICU Excellence Center Open House เชิญสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมแผนกผู้ป่วยหนัก ICU พร้อมเผยกุญแจสำคัญในการให้บริบาลทางการแพทย์ตามมาตรฐานระดับสากลอย่างครอบคลุมแบบ One Stop Service ด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญการและประสบการณ์สูง เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการทำงานเป็นทีมของสหสาขาวิชาชีพแบบไร้รอยต่อ พร้อมดูแลผู้ป่วยทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
 

Event_icuPic1.jpg

Event_icuPic4.jpg

Event_icuPic2.jpg

Event_icuPic6.jpg

Event_icuPic5.jpg