bih.button.backtotop.text

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จัดงานสัมมนาวิชาการ Genomics and Beyond: the Path to Healthy Longevity

09 สิงหาคม 2566

การแพทย์จีโนมิกส์ นับเป็นความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มาพลิกโฉมวงการแพทย์ทั่วโลก และถูกจับตาในฐานะเมกะเทรนด์ระดับโลก และในฐานะที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

การแพทย์จีโนมิกส์ นับเป็นความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มาพลิกโฉมวงการแพทย์ทั่วโลก และถูกจับตาในฐานะเมกะเทรนด์ระดับโลก และในฐานะที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้ความสำคัญกับการนำองค์ความรู้ทางการแพทย์รวมถึงเทคโนโลยีขั้นสูงมาปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยให้ได้ผลลัพธ์การรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทางโรงพยาบาลฯ จึงได้จัดงานสัมมนาวิชาการเวชศาสตร์จีโนม ในหัวข้อ ‘หนทางสู่ชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีสุขภาพดี’ (Genomics and Beyond: the Path to Healthy Longevity)  

โดยมีศาสตราจารย์ด้านจีโนมิกส์ชั้นนำระดับโลก ได้แก่ ดร. จอร์จ เชิร์ช ศาสตราจารย์ด้านพันธุศาสตร์จาก Harvard และ MIT บรรยายในหัวข้อ ‘ความพยายามและเทคโนโลยีด้านการฟื้นพันธุ์หรือการลบล้างการสูญพันธุ์’ , ดร. โรเบิร์ต ซี. กรีน ศาสตราจารย์ด้านการแพทย์ (พันธุศาสตร์) จาก Brigham and Women’s Hospital และ Harvard Medical School บรรยายในหัวข้อ ‘Whole Genome Sequencing ของทารกแรกเกิด’,  ดร. คริสโตเฟอร์ อี. เมสัน ศาสตราจารย์ด้านจีโนมิกส์ สรีรวิทยา และชีวฟิสิกส์ที่ Weill Cornell Medicine บรรยายในหัวข้อ ‘การบำบัดไมโครไบโอมที่อาศัย Metagenomics เป็นหลักเพื่อสุขภาพทางเดินอาหาร’, ดร. จีวุน ปาร์ค ปริญญาเอก สาขาสรีรวิทยา ชีวฟิสิกส์ และชีววิทยาระบบ ที่ Weill Cornell Graduate School มหาวิทยาลัยคอร์เนล บรรยายในหัวข้อ ‘การบูรณาการ Spatial Omics กับ Multi-Omics’ โดยมี ผศ.ดร. พลกฤต ทีฆคีรีกุล Chief Scientific Officer (Multi-Omics) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการ และ ได้รับเกียรติจากภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, รศ.นพ. ทวีสิน ตันประยูร ประธานปฏิบัติการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและทีมแพทย์ของโรงพยาบาลฯ องค์กรชั้นนำในธุรกิจสุขภาพ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานสัมมนา

งานในครั้งนี้ นับเป็นอีกเวทีสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนวงการแพทย์ไทย จากการต่อยอดองค์ความรู้ด้านจีโนมิกส์ สู่การพัฒนาด้านเวชศาสตร์การป้องกัน รวมถึงการวินิจฉัยและการรักษาที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการแพทย์ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน โดยนำเทคโนโลยีด้านจีโนมิกส์มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มารับบริการหรือผู้ป่วย ทั้งในด้านการตรวจยีนเพื่อค้นหาความเสี่ยงของโรคต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม หรือการตรวจยีนแพ้ยาเพื่อปรับยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งนับเป็นเทรนด์การแพทย์ที่จะมีความสำคัญอย่างมากในอนาคต  และมีประโยชน์อย่างมหาศาลต่อมวลมนุษยชาติในการมีสุขภาพที่ดีอย่างยืนยาว 

 
photo-2.jpg

photo-3.jpg

photo-4.jpg

photo-5.jpg

photo-6.jpg

photo-7.jpg

photo-8.jpg 

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

    Scroll for more