bih.button.backtotop.text

ทุกชีวิตมีค่า...เรื่องประทับใจเล่าย้อนเมื่อปี 2562

14 กุมภาพันธ์ 2565

น้องแยม อายุ 9 เดือน จากจังหวัดลพบุรี มีผนังกั้นหัวใจห้องล่างรั่วตั้งแต่แรกเกิด ได้ถูกรับไว้ใน “โครงการรักษ์ใจไทย” ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินการของมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

น้องแยม อายุ 9 เดือน จากจังหวัดลพบุรี มีผนังกั้นหัวใจห้องล่างรั่วตั้งแต่แรกเกิด บิดามารดามีอาชีพทำงานรับจ้างรายวัน เมื่อน้องแยมมีโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด เหนื่อยง่าย ป่วยบ่อย มารดาต้องดูแลใกล้ชิดไม่สามารถไปทำงานได้ บิดาจึงทำงานคนเดียว ทำให้รายได้ลดลงเหลือวันละ 300 บาท ซึ่งถ้าวันไหนไม่มีงานเข้ามาก็จะไม่มีรายได้ ครอบครัวจึงอยู่ด้วยกันอย่างยากลำบาก
 
20201222_124948.jpg

น้องแยมได้เข้ารับการดูแลที่โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี มาโดยตลอด และในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 เมื่อมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มีการออกหน่วยตรวจคัดกรองเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ที่โรงพยาบาลอานันทมหิดล พยาบาลจึงส่งน้องแยมไปรับการตรวจที่หน่วยคัดกรองโรคหัวใจด้วย เมื่อแพทย์ตรวจก็พบว่าจำเป็นต้องรับการรักษาด้วยการผ่าตัด จึงรับไว้ในอนุเคราะห์ของมูลนิธิเด็กฯ และ มูลนิธิเด็กฯ ได้ทำหนังสือพร้อมประวัติผู้ป่วยเพื่อส่งต่อขอความช่วยเหลือมายังโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เมื่อ นพ. ปรีชา เลาหคุณากร กุมารแพทย์โรคหัวใจเด็ก ได้รับหนังสือ วันที่ 14 มีนาคม 2562 จึงให้รับไว้ใน “โครงการรักษ์ใจไทย” ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินการของมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ทันที และทำนัดหมายให้มาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 
20201222_123618.jpg
 
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลาแปดนาฬิกา ได้โทรศัพท์เพื่อติดตามการเดินทางของคุณแม่น้องแยม แจ้งมาว่ากำลังรอรถตู้ที่จังหวัดลพบุรีเพื่อเข้ากรุงเทพ กระทั่งเวลาบ่ายสามยังไม่ถึงโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จึงโทรศัพท์ติดตามอีกครั้ง คุณแม่เล่าว่าบอกกับแท็กซี่ผิด ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช ไม่มีเงินสำหรับค่ารถ และไม่สามารถติดต่อใครได้เนื่องจากมือถือไม่มีเงินเหลือสำหรับค่าโทรศัพท์แล้ว จึงประสานงานกับทางมูลนิธิเด็กฯ เจ้าหน้าที่จึงนำรถตู้ของมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ไปรับที่โรงพยาบาลศิริราช มาส่งที่ รพ บำรุงราษฎร์

 
LayoutCSR-nongyam3.jpg
 
ในที่สุดน้องแยมก็ได้เข้ารับรักษาในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ภายใต้การดูแลของ นายแพทย์ ปรีชา เลาหคุณากร กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจเด็ก และในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562 น้องแยมก็ได้รับการผ่าตัดปิดรูรั่วที่ผนังกั้นหัวใจห้องล่าง โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สัมพันธ์ พรวิลาวัณย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก น้องแยมฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว และได้กลับบ้านในวันที่ 10 เมษายน ตอนนี้น้องแยมดูไม่เหนื่อย และหัวใจเต้นเป็นปกติ ดูดนมได้เก่ง

คุณแม่บอกว่ารู้สึกดีใจมาก ถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรกับการดูแลน้องแยม ขอขอบคุณทีมแพทย์ พยาบาล และ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นอย่างมากที่ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้


เนื้อหาและภาพได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้


 
เล่าเรื่องโดย: จุฬาลักษณ์ วิจารณ์นิกรกิจ
ผู้จัดการแผนก ส่งเสริมสังคม
ขอเชิญท่านผู้สนใจร่วมสนับสนุน “โครงการรักษ์ใจไทย”

สามารถมีส่วนร่วมด้วยการบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์”
เลขที่บัญชี 197-011115-7 ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ กรณีต้องการใบเสร็จกรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02- 0115006 Email : [email protected] 
    Scroll for more