สวัสดีปีใหม่ 2563

27 ธันวาคม 2562

ในวาระขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ขอร่วมส่งความปรารถนาดีแด่ท่าน และครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ และมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไป


VDO_CARD2020.jpg