bih.button.backtotop.text

“บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก” โมเดลธุรกิจใหม่ ผนึกโรงพยาบาลพันธมิตร ขยายฐานลูกค้ากลุ่มระดับกลาง

25 พฤศจิกายน 2562

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดโมเดลธุรกิจใหม่ “บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก” ร่วมมือกับโรงพยาบาลพันธมิตร ตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดโมเดลธุรกิจใหม่ “บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก” ร่วมมือกับโรงพยาบาลพันธมิตร ตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ขยายฐานลูกค้าเซกเม้นต์ใหม่กลุ่มคนระดับกลางทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เตรียมเปิด "ศูนย์กระดูกสันหลังและข้อ" ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เป็นต้นแบบแห่งแรกในการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลพันธมิตรภายใต้โมเดลธุรกิจใหม่ โดยมี ภญ.อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร รพ. บำรุงราษฎร์ นพ.สุธร ชุตินิยมการ ผู้อำนวยการด้านบริหาร บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก มร. จอห์น ลี โกะชุน ประธานคณะกรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และ นพ.สืบพงษ์ อินทรลาวัณย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ร่วมแสดงเจตนารมณ์เพื่อยกระดับสาธารณสุข และเสริมสร้างการเติบโตร่วมกัน พร้อมส่งมอบประสบการณ์การรักษาที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วย เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2562 ณ ศูนย์ประชุม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

Bumrungrad-Health-Network_4-(1).jpg

Bumrungrad-Health-Network_3.jpg

Bumrungrad-Health-Network_2.jpg

 
    Scroll for more