ติดต่อโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โทร 1378

19 ธันวาคม 2562

เพิ่มความฉับไว สู่ 3 บริการ ฉุกเฉิน ,นัดหมายแพทย์ และเรียกรถพยาบาล จำง่าย ทันใจ บำรุงราษฎร์ โทร 1378

 
Call1378-(1).png
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  เพิ่มช่องทางการติดต่อ เพื่อเพิ่มความฉับไว
ด้วยสายด่วน 1378  สู่ 3 บริการ ฉุกเฉิน ,นัดหมายแพทย์ และเรียกรถพยาบาล จำง่าย ทันใจ