bih.button.backtotop.text

วันที่สดใส...ของน้องยะ

24 กุมภาพันธ์ 2565

น้องยะมีรูรั่วที่ผนังกั้นหัวใจห้องล่าง และต้องรักษาด้วยการผ่าตัด ซึ่งมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมกับมูลนิธิเด็กฯ จะให้ความช่วยเหลือในการรักษาทั้งหมดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งการผ่าตัดรักษาเป็นโอกาสที่จะช่วยให้น้องยะมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น

11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องโกมาซุม โรงพยาบาลระนอง เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้ร่วมออกหน่วยตรวจคัดกรองเด็กโรคหัวใจกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ใน   โครงการ “รักษาเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดด้วยการผ่าตัดและการใช้สายสวนหัวใจ”

ในวันนั้นมีผู้ปกครองนำเด็กเข้ารับการตรวจคัดกรองจำนวน 46 คน และพบเด็กที่ต้องทำการรักษาด้วยการผ่าตัดจำนวน 4 ราย โดยมีผู้ป่วยหนึ่งรายที่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ส่งขอความอนุเคราะห์มาถึงโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชื่อน้องยะ อายุ 2 ปี 3 เดือน น้องยะป่วยบ่อย มีไข้ มีอาการเหนื่อยง่าย เล่นได้น้อย ตัวเล็ก น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ต้องไปโรงพยาบาลทุกเดือน
 
553114895_20190711_093630_11310428_resized-(1).jpg

เมื่อคุณพ่อและคุณแม่รับทราบจากแพทย์ว่าน้องยะมีรูรั่วที่ผนังกั้นหัวใจห้องล่าง และต้องรักษาด้วยการผ่าตัด ทั้งสองตกใจเพราะไม่เคยรู้มาก่อน รู้สึกกังวลใจมาก สับสน ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะให้ลูกเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดดีหรือไม่ วันนั้นจึงมีโอกาสได้พูดคุยและอธิบายกับคุณพ่อคุณแม่ เมื่อได้รับฟังเรื่องความกังวลใจ ความลำบาก และความเป็นอยู่ของครอบครัว จึงได้อธิบายให้ทราบถึงขั้นตอนการรักษารวมถึงความช่วยเหลือของโครงการ ”รักษ์ใจไทย” มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมกับมูลนิธิเด็กฯ จะให้ความช่วยเหลือในการรักษาทั้งหมดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  ซึ่งการผ่าตัดรักษาเป็นโอกาสที่จะช่วยให้น้องยะมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น สามารถมีชีวิตอย่างปกติสุขเหมือนเพื่อนๆ และอยู่ร่วมกับครอบครัวได้ยืนนานอย่างมีความสุข เมื่อคุณพ่อคุณแม่เข้าใจจึงขอเวลาไปปรึกษากับผู้ใหญ่ในครอบครัวทั้งสองฝ่าย หลังจากนั้น 1 เดือนจึงตัดสินใจเข้า”โครงการรักษ์ใจไทย” และพาน้องยะมารับการรักษาด้วยการผ่าตัดปิดผนังกั้นหัวใจห้องล่าง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เป็นที่เรียบร้อย โดยมี นพ. ปรีชา เลาหคุณากร  รศ.นพ. สัมพันธ์ พรวิลาวัณย์ ผศ. พญ. ธรรมบวร เนติ  ร่วมกันเป็นผู้ให้การดูแลรักษาในครั้งนี้

 
20190821_141628-(1).jpg
 
ชีวิตหลังจากรับการรักษาด้วยการผ่าตัดผ่านมา 2 ปีกว่านี้ คุณพ่อคุณแม่บอกว่า น้องยะไม่ป่วยอีกเลย ไม่เหนื่อย น้ำหนักเพิ่มขึ้น ยิ้มแย้มแจ่มใส แววตาสดชื่น ไม่หวาดกลัวง่าย มีความกล้าที่จะห่างจากมะ (แม่) ไปเล่นกับคนอื่น และเล่นได้อย่างมีความสุข
 
Layout-CSR-11.jpg
 
รู้สึกดีใจมากที่ความช่วยเหลือของ ”มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์” ได้ถูกนำส่งลงไปถึงผู้ด้อยโอกาสเช่นนี้ ซึ่งไม่เพียงแค่น้องยะเท่านั้น ณ ปัจจุบันมีเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดจำนวนทั้งสิ้น 821 รายที่ได้รับความช่วยเหลือผ่านโครงการ ”รักษ์ใจไทย” นี้ เราไม่ได้เพียงแค่ช่วยเด็กคนหนึ่งให้มีชีวิตที่สดใสขึ้นเท่านั้น แต่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของน้องยะพร้อมรอยยิ้มใสๆ ได้ทำให้ทุกคนในครอบครัวอิ่มเอมไปด้วยความสุขด้วย

และนี่คือความประทับใจอีกมุมหนึ่งในผู้นำของ "โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์" ตามปณิธานของคุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และผู้ก่อตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ที่ได้กล่าวไว้ว่า “เราไม่ได้ทำธุรกิจเพื่อมุ่งหวังแต่ผลกำไร แต่ต้องเอื้อประโยชน์และช่วยเหลือสังคมด้วย”
 
เนื้อหาและภาพได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้

 
 
เล่าเรื่องโดย: จุฬาลักษณ์ วิจารณ์นิกรกิจ
ผู้จัดการแผนก ส่งเสริมสังคม
ขอเชิญท่านผู้สนใจร่วมสนับสนุน “โครงการรักษ์ใจไทย”

สามารถมีส่วนร่วมด้วยการบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์”
เลขที่บัญชี 197-011115-7 ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ กรณีต้องการใบเสร็จกรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02- 0115006 Email : [email protected]

 
    Scroll for more