bih.button.backtotop.text

Best Brand Performance on Social Media 2021

09 เมษายน 2564

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน Finalist ของ Best Brand Performance on Social Media ของกลุ่มโรงพยาบาล ในงานประกวดรางวัล Thailand Zocial Awards 2021

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน Finalist ของ Best Brand Performance on Social Media ของกลุ่มโรงพยาบาล ในงานประกวดรางวัล Thailand Zocial Awards 2021 ซึ่งนับเป็นปีที่สามติดต่อกันของรางวัลนี้และเป็นเพียงโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวที่ได้รับเลือกเข้ารับรางวัลนี้
 
สำหรับรางวัลนี้ มอบให้กับแบรนด์ที่มีความเป็นเลิศในการทำกิจกรรมการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียอย่างเป็นรูปธรรม จากเกณฑ์การวัดผลตามมาตรฐาน WISESIGHT METRIC ซึ่งพัฒนาโดยไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) ณ GMM Live House at Central World เมื่อวันที่ 8 เม.ษ. 2564 ที่ผ่านมา


thailandzocialaward2021-1200x628-(1).jpg
    Scroll for more