โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับรางวัล Best Brand Performance on Social Media จากงาน Thailand Zocial Awards 2019

โดยมีความเป็นเลิศในการทำกิจกรรมการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียอย่างเป็นรูปธรรม จากเกณฑ์การวัดผลตามมาตรฐาน WISESIGHT METRIC ซึ่งพัฒนาโดยไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย)
 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับการยกย่องให้เป็น Best Brand Performance on Social Media ของกลุ่มโรงพยาบาล ในงานประกวดรางวัล Thailand Zocial Awards 2019

โดยมีความเป็นเลิศในการทำกิจกรรมการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียอย่างเป็นรูปธรรม จากเกณฑ์การวัดผลตามมาตรฐาน WISESIGHT METRIC ซึ่งพัฒนาโดยไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) ณ โรงละครเคแบงค์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 สยามแควร์วัน เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2562 ที่ผ่านมา...
ศูนย์รักษาโรค
Procedures & Tests

Clinics & Centers