โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับรางวัล Best Brand Performance on Social Media จากงาน Thailand Zocial Awards 2019

02 มีนาคม 2562

โดยมีความเป็นเลิศในการทำกิจกรรมการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียอย่างเป็นรูปธรรม จากเกณฑ์การวัดผลตามมาตรฐาน WISESIGHT METRIC ซึ่งพัฒนาโดยไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย)

Zocial-Awards-2019-1280x720.jpg

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับการยกย่องให้เป็น Best Brand Performance on Social Media ของกลุ่มโรงพยาบาล ในงานประกวดรางวัล Thailand Zocial Awards 2019

โดยมีความเป็นเลิศในการทำกิจกรรมการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียอย่างเป็นรูปธรรม จากเกณฑ์การวัดผลตามมาตรฐาน WISESIGHT METRIC ซึ่งพัฒนาโดยไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) ณ โรงละครเคแบงค์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 สยามแควร์วัน เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2562 ที่ผ่านมา...