bih.button.backtotop.text

บำรุงราษฎร์มุ่งมั่นส่งเสริมสุขภาพชุมชนอย่างต่อเนื่อง 10 ปี จนได้รับรางวัล AMCHAM CSR Award ระดับ Platinum

08 ธันวาคม 2565

เป็นระยะเวลากว่า 20 ปี ที่มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้ร่วมกันดำเนินโครงการเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำศักยภาพหลักขององค์กรในด้านความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และองค์ความรู้ในเรื่องของสุขภาพ เพื่อเข้าช่วยเหลือสังคมในด้านสุขภาพ 2 โครงการหลัก


P1.jpg

เป็นระยะเวลากว่า 20 ปี ที่มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้ร่วมกันดำเนินโครงการเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำศักยภาพหลักขององค์กรในด้านความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และองค์ความรู้ในเรื่องของสุขภาพ เพื่อเข้าช่วยเหลือสังคมในด้านสุขภาพ 2 โครงการหลัก คือ โครงการ”รักษ์ใจไทย” เพื่อผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดผู้ยากไร้ และการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในชุมชนของกรุงเทพมหานคร

ในปี 2565 นี้ นับเป็นอีกปีที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับการประกาศให้เป็นองค์กรชั้นนำที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างเด่นชัด โดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) ได้มอบรางวัล AMCHAM CSR Excellence Award ในระดับ Platinum สำหรับองค์กรที่มุ่งมั่นดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 10 ปี โดยมี นายแพทย์ปรีชา เลาหคุณากร อายุรแพทย์โรคหัวใจเด็ก แพทย์ในโครงการรักษ์ใจไทย และนายแพทย์ณัฐพล โชคไมตรี แพทย์ในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้เกียรติเป็นผู้แทนรับมอบรางวัลในครั้งนี้จาก นายโรเบิร์ต เอฟ. โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

P2.jpg

P3.jpg

P4.jpg

P5.jpg

P6.jpg
 
    Scroll for more