bih.button.backtotop.text

Bumrungrad News

ก.ค. 16 2563

40 ปี บำรุงราษฎร์ จัดเต็มเอาใจคนไทยทั่วหน้า

40 ปี บำรุงราษฎร์ ทั้งที จัดเต็มเอาใจคนไทยทั่วหน้า 40% ค่าห้องพักผู้ป่วยใน และส่วนลด 20% ค่ายา เวชภัณฑ์ Lab และ X-Ray ที่ร่วมรายการ สำหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน วันนี้ถึง 31 ธค. 2563 สอบถามเพิ่มเติม โทร 1378

Read More
ก.ค. 14 2563

ประกาศโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์คงยึดมั่นมาตรฐานความปลอดภัยและตระเตรียมมาตรการป้องกันตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

Read More
มิ.ย. 18 2563

คะแนน The1 ที่บำรุงราษฎร์ "สะสมก็ได้ แลกใช้ก็ดี"

สิทธิประโยชน์ใหม่ สำหรับผู้เข้ารับบริการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สามารถสะสมคะแนนจากการชำระค่าบริการ หรือแลกคะแนนเพื่อใช้แทนเงินสดได้แล้ววันนี้

Read More
พ.ค. 26 2563

We are ready & here for you

​บำรุงราษฎร์พร้อมต้อนรับทุกท่าน ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยในห้องผ่าตัด พร้อมนำเสนอราคาหัตถการผ่าตัด ราคาเดียวสำหรับบางรายการ วันนี้ถึง 15 สิงหาคมนี้ เท่านั้น

Read More
พ.ค. 12 2563

60 Second Service ตอบรับเทรนด์ New Normal

เปิดตัวบริการใหม่ “60 Second Service” เพื่อให้บริการขั้นพื้นฐานจบกระบวนการภายในเวลาเพียง 60 วินาที เช่น การฉีดวัคซีน รับยา เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย สะดวกสบายและปลอดภัยสูงสุด

Read More
พ.ค. 12 2563

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร COVID-19

ติดตามอัพเดทสถานการณ์ COVID-19และมาตรการ มาตรการป้องกันตามมาตรฐานบำรุงราษฎร์

Read More
เม.ย. 27 2563

บำรุงราษฎร์ปรับแยกพื้นที่ตรวจโรคให้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละกลุ่ม

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ใช้มาตรการแยกพื้นที่ตรวจโรคให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละกลุ่ม เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคมและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุด ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ต่อผู้มารับบริการ

Read More
เม.ย. 24 2563

ปรับพื้นที่ให้บริการ แยกโซนผู้ป่วย รับเทศกาลฉีดวัคซีนสำหรับเด็ก

โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ ปรับพื้นที่ให้บริการ แยกโซนผู้ป่วย รับเทศกาลฉีดวัคซีน สำหรับคุณหนูสายสตรอง แล้ววันนี้

Read More
เม.ย. 13 2563

คลินิกโรคหวัด แยกพื้นที่จากศุนย์อื่นๆ เพื่อความมั่นใจและปลอดภัยสูงสุด

มาโรงพยาบาลอย่างมั่นใจในความปลอดภัย เพราะวันนี้ เราได้จัดพื้นที่แยกบริการ และเปิดโซนรับดูแลผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัดโดยเฉพาะแล้ว

Read More