Bumrungrad News

พ.ค. 12 2563

60 Second Service ตอบรับเทรนด์ New Normal

เปิดตัวบริการใหม่ “60 Second Service” เพื่อให้บริการขั้นพื้นฐานจบกระบวนการภายในเวลาเพียง 60 วินาที เช่น การฉีดวัคซีน รับยา เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย สะดวกสบายและปลอดภัยสูงสุด

Read More
พ.ค. 11 2563

ซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพที่ร่วมรายการ รับฟรี อีก 1 แพ็กเกจ เพื่อเป็นของขวัญสำหรับคนที่คุณรัก

ซื้อ 1แพ็กเกจตรวจสุขภาพที่ร่วมรายการ จะได้รับฟรีอีก 1แพ็กเกจตรวจสุขภาพที่ร่วมรายการ โดยจะคิดเงินราคาแพ็กเกจที่สูงกว่า (ฟรีแพ็กเกจที่ราคาเท่ากันหรือราคาต่ำกว่า) และแพ็กเกจที่รับฟรีไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือใช้เป็นส่วนลดได้ (วันนี้- 31 พ.ค. 63)

Read More
พ.ค. 10 2563

ซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพที่ร่วมรายการวันนี้ รับฟรี อีก 1 แพ็กเกจ

โดยแพ็กเกจตรวจสุขภาพที่ร่วมรายการจะคิดราคาแพ็กเกจที่สูงกว่า (ฟรีแพ็กเกจที่ราคาเท่ากันหรือราคาต่ำกว่า) และแพ็กเกจที่รับฟรีไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือใช้เป็นส่วนลดได้ (วันนี้ - 31 พ.ค. 63)

Read More
เม.ย. 27 2563

บำรุงราษฎร์ปรับแยกพื้นที่ตรวจโรคให้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละกลุ่ม

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ใช้มาตรการแยกพื้นที่ตรวจโรคให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละกลุ่ม เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคมและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุด ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ต่อผู้มารับบริการ

Read More
เม.ย. 24 2563

ปรับพื้นที่ให้บริการ แยกโซนผู้ป่วย รับเทศกาลฉีดวัคซีนสำหรับเด็ก

โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ ปรับพื้นที่ให้บริการ แยกโซนผู้ป่วย รับเทศกาลฉีดวัคซีน สำหรับคุณหนูสายสตรอง แล้ววันนี้

Read More
เม.ย. 21 2563

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร COVID-19

ติดตามอัพเดทสถานการณ์ COVID-19และมาตรการ มาตรการป้องกันตามมาตรฐานบำรุงราษฎร์

Read More
เม.ย. 20 2563

Bumrungrad’s DNA Day 2020

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จัดการบรรยายในหัวข้อ Bumrungrad’s DNA Day 2020 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 11.15 – 13.30 น.

Read More
เม.ย. 13 2563

คลินิกโรคหวัด แยกพื้นที่จากศุนย์อื่นๆ เพื่อความมั่นใจและปลอดภัยสูงสุด

มาโรงพยาบาลอย่างมั่นใจในความปลอดภัย เพราะวันนี้ เราได้จัดพื้นที่แยกบริการ และเปิดโซนรับดูแลผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัดโดยเฉพาะแล้ว

Read More
เม.ย. 07 2563

บำรุงราษฎร์เผยโฉมหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อ COVID-19 ผลิตในอเมริกาถึงไทยเเล้ว

บำรุงราษฎร์ยกระดับมาตรฐานการฆ่าเชื้อด้วยหุ่นยนต์สู้ภัย COVID-19 ที่แรกในประเทศไทย สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ภายใน 5 นาที ได้ผลเร็ววกว่าการใช้น้ำยาทั่วไปถึง 25% ปราศจากสารตกค้าง

Read More