bih.button.backtotop.text

รพ.บำรุงราษฎร์มอบ "คู่มือข้อควรปฏิบัติเมื่อกลับเข้าบ้านหลังจากถูกน้ำท่วม" ให้กับมูลนิธิร่วมกตัญญู

12 มกราคม 2555

นพ. ธนกฤต จินตวร (ที่สองจากขวา) ประธานคณะกรรมการโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มอบคู่มือ “ข้อควรปฎิบัติเมื่อกลับเข้าบ้านหลังจากถูกน้ำท่วม” จำนวน 3,000 เล่ม ให้กับมูลนิธิร่วมกตัญญู

โดยมีคุณปิยะลักษณ์ ถิ่นแก้ว ห้วหน้าหน่วยกู้ชีพมูลนิธิร่วมกตัญญู เป็นผู้รับมอบ ตามโครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำท่วม ซึ่งคู่มือดังกล่าวจะบรรจุร่วมอยู่ในถุงชุดทำความสะอาด ซึ่งจะส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ภาคใต้และจังหวัดในภาคกลางต่อไป โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมรวมน้ำใจช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วมของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ซึ่งรวมถึงการออกหน่วยแพทย์อาสา และการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนในช่วงที่ผ่านมา

 

 

 

    Scroll for more